Наукова школа Селіванової О. О. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Має два напрями: когнітологічний і комунікативно-дискурсивний. Одна із базових концепцій цієї школи — когнітивно-ономасіологічний аналіз мотивації мовних одиниць — стала підґрунтям виконаних під керівництвом проф. Селіванової О. О. 13 дисертаційних робіт, автори яких отримали науковий ступінь кандидата наук із 4 спеціальностей: української, російської, романських і германських мов.

Наукова школа професора Чабана А. Ю. започаткована в 1995 р. Представники школи співпрацюють із провідними фахівцями Інституту історії України НАН України та Національною спілкою краєзнавців України.

Наукова школа професора Поліщука В. Т. започаткована в середині 90-х рр. ХХ ст., коли для кафедри української літератури і компаративістики одною з постійних стала тема «Літературне краєзнавство як наукова й навчально-методична проблема».

Наукова школа професора Морозова А. Г. сформована на межі 80-х–90-х рр. ХХ ст. У центрі уваги вивчення широкого кола питань, що стосуються аграрної історії України, розвитку товарно-грошових відносин на селі в доколгоспний та післяколгоспний періоди. Морозов А. Г. є фундатором сучасної української школи дослідників історії сільськогосподарської кооперації.

Наукова школа професора Масненка В. В. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

У центрі уваги її представників перебуває широке коло наукових проблем: теорія та методологія історичної науки, розвиток української історичної науки як національної, компаративна історіографія, інтелектуальна історія, історична пам’ять, національна свідомість і становлення модерних націй, етносоціальні спільноти, соціальні та станові групи.

Наукова школа професора Жаботинської С. А. сформована на початку 90-х рр. ХХ ст. Відома науковій громадськості України та багатьом країнам світу дослідженнями з когнітивної лінгвістики. Має широку мережу міжнародних наукових зв’язків. Авторську методику концептуального аналізу, розбудовану Жаботинською С. А., застосовують у різнопланових теоретичних дослідження мови й мовлення.