У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького діє 7 спеціалізованих вчених рад:

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук зі спеціальностей:

07.00.01 – Історія України;

07.00.02 – Всесвітня історія; 

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальностей:

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.02 – Теорія та методика навчання (математика);

13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:

10.01.01 – Українська література.

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності:

13.00.06 – Теорія і методика управління освітою.

  • спеціалізована вчена рада Д 73.053.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей:

08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки;

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

03.00.13 – Фізіологія людини і тварин.

  • спеціалізована вчена рада К 73.053.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності:

10.02.01 – Українська мова.