bgb
 
 
 

Наукова школа професора Масненка В. В. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

У центрі уваги її представників перебуває широке коло наукових проблем: теорія та методологія історичної науки, розвиток української історичної науки як національної, компаративна історіографія, інтелектуальна історія, історична пам’ять, національна свідомість і становлення модерних націй, етносоціальні спільноти, соціальні та станові групи.

У цій галузі Масненко В. В. та його послідовники, спираючись на міждисциплінарний підхід, досліджують механізм взаємовпливу історичної науки та націотворення на прикладі центрально-східноєвропейських і східноєвропейських спільнот: українців, поляків, білорусів, росіян. При цьому враховують дію найрізноманітніших чинників: від суспільно-політичних до власне сцієнтистських. Такий погляд на розвиток історіографії дозволяє значно розширити сучасне уявлення про функціональність самої історичної науки та виявити специфіку взаємодії історичного знання із національним усвідомленням українського етносу модерної доби. Авторська концепція має пріоритетний характер, що визнане науковим загалом як в Україні, так і за її межами.

Крім того, представники наукової школи досліджують проблеми історії церкви, традиційної етнокультури, історії інтелігенції.

Масненко В. В. та інші представники наукової школи є постійними учасниками реалізації міжнародних наукових проектів, що стосуються проблематики  функціонування історичної науки в соціокультурному контексті. У межах наукової школи реалізовано кілька держбюджетних і договірних проектів міжнародного характеру.

За результатами дослідження опубліковано понад 400 наукових праць, із яких близько 50 статей у виданнях Польщі, Росії, Білорусі, США.

Масненко В. В. є членом редколегій таких періодичних наукових видань: «Історіографічні дослідження в Україні» (Київ), «Болховітіновський щорічник» (Київ); «Наукові записки Міжнародної асоціації україністів» (Київ); «Український селянин» (Черкаси); «Гуржіївські історичні читання» (Черкаси), «Вісник Черкаського університету».