Телефон для довідок: (0472) 35 44 58

Бульвар Шевченка, 81, каб. 107, 124, відділ кадрів

 

Навчально-науковий центр «Медичний інститут»

Посада – директор

Кваліфікаційні вимоги:

- вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст);

- кваліфікація – лікар;

- наявність наукового ступеня кандидата (доктора) медичних наук та/або вченого звання; 

- досвід науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти не менше 3-х років.