bgb
 
 
 

Наукова школа професора Жаботинської С. А. сформована на початку 90-х рр. ХХ ст. Відома науковій громадськості України та багатьом країнам світу дослідженнями з когнітивної лінгвістики. Має широку мережу міжнародних наукових зв’язків. Авторську методику концептуального аналізу, розбудовану Жаботинською С. А., застосовують у різнопланових теоретичних дослідження мови й мовлення.

Практичним здобутком стали словники-тезауруси, створені на основі концептуальних моделей, а також нові методики викладання мов і структурування фахової навчальної інформації, розроблені на концептуальних підставах. Результати досліджень викладено Жаботинською С. А. у понад 130 друкованих працях (з них — три монографії), виданих в Україні та за кордоном, у численних доповідях на міжнародних наукових конференціях. У межах школи захищено 12 кандидатських дисертацій, затверджені теми нових кандидатських і докторських досліджень. Учні школи продовжують навчальну й наукову діяльність у різних університетах України та за кордоном — США, Канаді, Великій Британії, Новій Зеландії та Німеччині. Серед них є науковці зі світовим статусом.


ЯЗЫК КАК ОРУЖИЕ В ВОЙНЕ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Saussure’s Theory Of The Linguistic Sign: A Cognitive Perspective

КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИСКУРС. – 2010. – № 1. – С. 75–92.