bgb
 
 
 

Пріоритетним напрямом розвитку Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького є інтернаціоналізація освіти та пошук нових форм міжнародного співробітництва, що сприяє гармонізації української та європейської освіти. Черкаський національний університет є активним учасником Східноєвропейської Мережі університетів та членом Мережі університетів країн Чорноморського регіону.

Міжнародна діяльність реалізується через:

  • визначення основних напрямів розвитку наукових та освітніх зв’язків із конкретними країнами, регіонами та ЗВО;
  • участь у реалізації міжнародних угод і проєктів у науково-дослідній галузі, що передбачає взаємний обмін дослідниками;
  • участь у міжнародних дослідницьких програмах, конференціях, проведених за кордоном;
  • пошук джерел фінансування наукових розробок вчених університету, семінарів та конференцій, що проводяться у ЧНУ імені Богдана Хмельницького та за його участі;
  • входження в систему міжнародного науково-інформаційного та комунікаційного простору.

Співробітництво з закордонними інституціями ведеться за широким спектром проблем навчального, наукового, дослідницького та соціального напрямів, основними з яких є комплексна співпраця з понад 80 закордонними університетами в межах діючих двосторонніх угод.

У розвиток українсько-польської науково-освітньої співпраці Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького пропонує своїм студентам навчання за програмою «Подвійний диплом» у Вищій лінгвістичній школі міста Ченстохова та Вищій гуманістичній школі міста Сосновець.

В університеті проводяться наукові міжнародні конференції, міжнародні вебінари, семінари та круглі столи до Дня Європи.

Щорічно науковці університету здійснюють до 100 виїздів за кордон для викладацької роботи, науково-дослідної роботи, стажувань, участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, міждержавних проєктах та культурно-освітніх програмах.

Університет постійно запрошує іноземних науковців для викладацької та дослідної роботи.

Регулярно проводяться презентації знаних міжнародних програм академічних обмінів.

Студенти університету мають можливість продовження навчання за кордоном (аспірантура, магістратура, бакалаврат).