bgb
 
 
 

Наукова школа професора Морозова А. Г. сформована на межі 80-х–90-х рр. ХХ ст. У центрі уваги вивчення широкого кола питань, що стосуються аграрної історії України, розвитку товарно-грошових відносин на селі в доколгоспний та післяколгоспний періоди. Морозов А. Г. є фундатором сучасної української школи дослідників історії сільськогосподарської кооперації.

Під його керівництвом захищено 32 кандидатські дисертації. Із числа його учнів підготовлено 5 докторів наук.

Із 2000 р. за ініціативою професора Морозова А. Г. при Черкаському національному університеті спільно з Інститутом історії НАН України було створено Науково-дослідний інститут селянства. На запрошення Агентства міжнародного розвитку стажувався в США за програмою ринкових реформ у сільському господарстві. Довкола Інституту селянства сформувалося чисельне коло молодих дослідників селянствознавчих проблем, які об’єднані громадською науковою організацією «Наукове товариство істориків-аграрників». Спільно з ними виконано значний обсяг наукових досліджень у контексті держбюджетної теми «Історичні форми ментальності, соціально-економічної та громадсько-політичної самоорганізації українського селянства». Отримані нові результати оприлюднені на щорічних українських аграрних симпозіумах і надруковані у фаховому виданні «Український селянин».

Науковці школи істориків-аграрників, спільно із дослідниками Сполучених Штатів Америки, Японії, Австралії, Франції, Німеччини та ряду інших країн, приймали активну участь у реалізації міжнародного проекту результатом якого стала публікація багатотомних збірок документів: «Советская деревня глазами ВЧК, ОГПУ, НКВД» та «Трагедия советской деревни: раскулачивание и коллективизация».

Представники школи Морозова А. Г. співпрацюють із Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою, Інститутом історії НАН України та університетом Марії Кюрі-Склодовської у Люблені, є співвиконавцями ряду інших науково-дослідницьких програм.

Професор Морозов А. Г. — автор понад 200 наукових праць, заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при ЧНУ, член редакційних колегій кількох вітчизняних і зарубіжних наукових журналів і збірників.