Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Наказ про склад Комісії з академічної доброчесності і корпоративної етики ЧНУ від 03.03.2020

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу від 27.01.2021  

Наказ про введення в дію рішень трудового колективу від 24.01.2022

Кодекс академічної доброчесності та корпоративної етики

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Декларація про дотримання академічної доброчесності

Онлайн-курс «Академічна доброчесність»

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

Рекомендації НАЗЯВО для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу

Unicheck блог для успішного навчання