bgb
 
 
 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформаціїУказом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації та нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Надання публічної інформації Черкаський національний університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до Закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

Із метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форми запиту на інформацію:

Форма для подання запиту в електронному вигляді на сайті університету - розробляється.