У Журналі Американського Хімічного Товариства (Journal of the American Chemical Society, JACS) опублікована стаття, серед авторів якої є хіміки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Професор Борис Мінаєв, доценти Наталія Карауш-Кармазин та Гліб Баришніков у співавторстві з данськими колегами опублікували результати cпільних досліджень із серії синтезів нових органічних сполук кільцевої структури. Стаття має назву «Повністю спряжений плоский гетероциклічний 9-циркулен».

За словами завідувача кафедри хімії та наноматеріалознавства Бориса Мінаєва, у статті описані результати наукової роботи черкаських хіміків в області хімії ароматичних сполук.

— Усім знайома структура класичної ароматичної сполуки — бензену, яка представляє замкнутий цикл із шести атомів карбону — розповів Борис Пилипович. — Упродовж останніх 30 років відкриті нові ароматичні та антиароматичні моноциклічні сполуки. Їм присвячено сотні наукових робіт. Перший синтез 9-циркулену став надзвичайною подією в органічній хімії. Черкаські вчені пояснили, чому саме цей новий член сімейства циркуленів має ароматичні властивості через квантово-хімічні розрахунки кільцевих струмів, індукованих зовнішнім магнітним полем. Черкаські науковці займалися теоретичною частиною роботи — розрахували структуру молекули, її стабільність, спектральні і магнітні властивості. Данські науковці з університету Копенгагену — Стефан Педерсен, Кристина Еріксон, Уле Хаммермеш і Майкл Піттельков — проводили синтез, опираючись на теоретичні дослідження.

У цілому, ця робота є значним внеском як в експериментальну, так і в теоретичну хімію ароматичних сполук. Це визнають рецензенти і редакція головного Журналу Американського Хімічного Товариства.

Слід зазначити, що публікація в JACS — це мрія хіміків усього світу, але редакція відхиляє понад 95% усіх поданих рукописів. Стаття «Повністю спряжений плоский гетероциклічний 9-циркулен» раніше була зареєстрована в Google Scholar, як прийнята до публікації, а нині з нею можна ознайомитися в журналі JACS. Там опублікована повна версія статті з результатами досліджень учасників наукової школи Бориса Мінаєва. Імпакт фактор JACS складає 14.612 за даними бази Scopus. За 2019 рік у світі зареєстровано 556233 цитувань статей Журналу Американського Хімічного Товариства за даними Web of Science.

Довідково: Американське хімічне товариство  (American Chemical Society) - наукова організація США, яка об'єднує дослідників, що працюють в області хімії. Заснована в 1876 році в Університеті Нью-Йорку. На сьогодні ACS налічує понад 160 000 членів. Американським хімічним товариством випускається декілька вагомих наукових журналів, JACS є головним з них.

 

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького