Професор Микола Іщенко 26 травня зустрічає своє 75-річчя від дня народження, 50-річчя науково-дослідницької діяльності та 60-річчя трудового стажу.

Ще з античних часів Платона й Аристотеля відомо, що життя людей науки найкраще характеризують їхні книги, зроблені ними наукові відкриття, розроблені теорії, ідеї, цінності та закони. Канонам цієї істини цілком відповідає життя відомого вченого Миколи Павловича Іщенка. Він доктор філософських наук (1990), професор філософії (1992), академік Української академії політичних наук (2007), відмінник освіти України (1991), заслужений працівник освіти України (2008), член Національної спілки журналістів України (2010).

Народився Микола Іщенко в сім’ї кадрового офіцера, фронтовика-орденоносця 26 травня 1946 року на Черкащині. Мріючи стати філософом, у 1964 році одержав атестат про середню освіту, закінчивши Золотоніську СЗОШ № 4. У 1965 році одержав другий атестат про середню освіту, закінчивши Драбівську СЗОШ № 2. Паралельно на стаціонарі навчався ветеринарній медицині протягом 1961-1965 років у Золотоніському сільськогосподарському технікумі (одержав диплом ветеринарного фельдшера). У 1965-1968 роках відслужив в Україні в ракетних військах стратегічного призначення у Прикарпатському ВО (п/в, м. Ужгород).

У 1968-1973 роках навчався за спеціальністю «філософія» на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1973-1977 роках — старший викладач, доцент Донецького політехнічного інституту. З 1977 року — доцент Черкаського педагогічного інституту. У 1991-1994 роках — професор кафедри філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З 1994 року — професор, засновник і завідувач кафедри політології і права.

Микола Іщенко протягом понад 20 років керував провідними кафедрами університету. Очолював кафедру державного управління і соціально-політичних наук, де за його ініціативи, виявленої ще в 2006 році, та завдяки дворічній організаторській праці в 2008 році було відкрито магістратуру державної служби.

З вересня 2015 року Микола Павлович був обраний вченою радою університету на посаду професора цієї ж кафедри. У 2018 році призначений на посаду професора кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології.

Микола Іщенко ще в студентські 1970-1971 роки розпочав свою науково-дослідницьку діяльність: був переможцем у всесоюзному і республіканському конкурсах студентських наукових робіт та друкувався в наукових фахових журналах. З другої половини 1980-х років — засновник і керівник наукової школи філософії гуманізму і демократії професора Миколи Павловича Іщенка (ДЕТАЛЬНІШЕ).

Автор і співавтор близько 300 наукових праць загальним обсягом понад 400 друкованих аркушів, у тому числі більш, ніж 30 монографій, підручників і навчальних посібників. Серед найвагоміших його праць — монографія «Соціальне становлення радянської молоді» (1989), «Політологія» (2004), «Соціально-політична енциклопедія» (2012), монографія «Людина у Всесвіті і світовій цивілізації» (2013), навчальні посібники «Філософія науки» (2010), «Патріот України у системі цінностей філософії гуманізму і демократії» (2021), монографія «Філософія гуманізму і демократії в еволюції людства: ідеї, цінності і закони життєтворчості» (2021) та інші. У січні 2021 року створив Кодекс честі патріотів України, схвалений громадською спільнотою, а також на науковій конференції Національної академії педагогічних наук України у квітні 2021 року.

Він учасник і організатор близько 150 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Керував декількома кафедральними науковими темами, які успішно розроблялися на кафедрі протягом 1994-2015 років та опубліковані в наукових працях викладачів.

Понад 20 років керував підготовкою десятків кандидатів політичних наук на кафедрі, а також магістрів державної служби і магістрів публічного управління та адміністрування.

У науково-дослідницькій діяльності Микола Павлович Іщенко вперше здійснив у 1983-1989 роках наукову розробку і ввів у науковий обіг категорії «соціальне становлення», «соціальне становлення людини/особистості/молоді» та «соціогенез». 

Микола Іщенко відкрив об’єктивний закон соціального становлення людини/особистості/молоді ще в 1989 році. Він — один із засновників в Україні нового напряму фундаментальних наукових досліджень — ювентології.

Об’єктивний закон соціального становлення людини/особистості/молоді був уперше в науковій літературі відкритий та аргументований автором у монографії «Соціальне становлення радянської молоді» в 1989 році. Через рік був публічно захищений ним 26.04.1990 при захисті докторської дисертації «Сутність, протиріччя і тенденції соціального становлення молоді: соціально-філософський аспект ювентології».

За результатами праць вченого в 1993 році прийнято Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 р. №2998-ХІІ, який діє і сьогодні.

Професор Микола Іщенко — активний учасник суспільно-політичного життя, зокрема, брав участь у підготовці нової Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. У роки «перебудови» (1985-1991) активно працював у робочих групах при Верховній Раді СРСР із питань помилування дисидентів та при Раді Міністрів СРСР — із проблем соціально-економічних реформ.

Серед основних заслуг Миколи Іщенка в робочих групах були підготовка документів до помилування дисидентів, а також пошук шляхів побудови гуманного, демократичного суспільства, прискорення соціально-економічного розвитку, забезпечення вільного і мирного визнання суверенітету аж до виходу союзних республік зі складу СРСР, запобігання військовим конфліктам і переходу до принципово нової форми співіснування і співробітництва суверенної України з іншими державами.

Життєве кредо Миколи Іщенка: боротися за мир, гуманізм і демократію, завжди служити людям, робити їм добро. Зокрема, на своїй батьківщині, в селі Верхня Згар завдяки багаторічній роботі він залучив в 90-ті роки державні та спонсорські кошти (за межами колгоспних і місцевих коштів) і зробив усе, щоб заасфальтувати сільські вулиці, збудувати на все село водогін та викопати для односельців чудовий ставок. За такі свої благодійні старання нагороджений медаллю «За трудову відзнаку».

Ідеям та принципам своєї філософії гуманізму і демократії Микола Павлович залишається вірним і сьогодні. Бажаємо йому здоров’я і подальших творчих успіхів!

 

Кандидат політичних наук, старший викладач кафедри державної служби, публічного адміністрування та політології ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Богдан Калініченко