Семінар для закладів вищої освіти, які готують фахівців за освітніми програмами з галузі 01 «Освіта/Педагогіка», відбувся 10 березня в Харківському педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Про це інформує www.erasmusplus.org.ua.

Зустріч провели Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти та Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького представляла завідувачка кафедри математики та методики навчання математики Ніна Тарасенкова. 

На семінарі обговорили такі питання: структуру освітніх програм та її особливості для педагогічних спеціальностей; освітні та педагогічні кваліфікації для галузі 01; проблеми міждисциплінарності; відповідність «старих» та «нових» шифрів; освітньо-наукову програму доктора філософії за галуззю 01; відомості самооцінювання: поширені недоліки.

Про основні етапи підготовки до акредитації освітніх програм, зокрема покращення якості та нормативне забезпечення, розповіла заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олена Яременко.

Проблемні питання акредитації освітніх програм з галузі 01 «Освіта/Педагогіка» представила голова галузевої експертної ради, завідувачка кафедри математики та методики навчання математики ЧНУ Ніна Тарасенкова. 

Умотивованість присвоєння освітніх та професійних кваліфікацій презентував заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко. 

Директорка Інституту вищої освіти НАПН України, членкиня Національної команди експертів із реформування вищої освіти програми Еразмус+ Світлана Калашнікова та менеджерка з аналітичної роботи Жанна Таланова висвітлили принципи та технологію укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості.

Освітньо-наукові програми доктора філософії за галуззю 01 «Освіта/Педагогіка» представила член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.Наталія Авшенюк.

Відомості про самооцінювання та роботу з електронною системою, кращі практики і поширені похибки у цій сфері презентувала завідувачка відділу акредитації секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Ганна Денискіна.

 

Фото: Харківський педагогічний університет ім. Г. Сковороди