Доценти ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Олександр Овчаренко й Олена Сухушина розповіли про міжнародне стажування як форму підвищення кваліфікації.

У міжнародному стажуванні (Польща – Україна) за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах вищої освіти: європейський досвід», що відбувалось протягом чотирьох місяців, взяли участь понад 500 науково-педагогічних працівників України. Доценти ННІ міжнародних відносин, історії та філософії Олександр Овчаренко та Олена Сухушина представляли Черкаський національний університет.

Керівниками міжнародного стажування були Валерій Окуліч-Казарін, професор, доктор габілітований, МВА, професор Вроцлавського університету природничих наук, Микола Журба, професор доктор філософських наук; у колі організаторів були співробітники організацій «Соборність», «Zustricz» та науковці, журналісти, економісти польсько-українських громадських організацій. Програма стажування складалась з наступних модулів: проєктна діяльність та нова освітня парадигма, ефективний фандрейзинг, Soft Skills та командна робота, Mini-MBA в управлінні проєктами, проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту, інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності і розробка власного освітнього проєкту.

Овчаренко Олександр: «Я був учасником навчального командного проєкту «Формування трансверсальних компетентностей (Soft Skills) в умовах закладу вищої освіти». Компоненти трансверсальної компетентності і методи спрямування на формування студентів як громадян відповідно до системи освіти, підхожої до розвитку суспільства, сьогодні актуальні як ніколи. Трансверсальні компетентності, що є в центрі уваги глобальної системи освіти, котрі визначені в університетах Європейського Союзу охоплюють: критичне й інноваційне мислення, творче мислення, цифрову й інформаційну грамотності, роботу в команді, володіння іноземною мовою, організацію самостійної роботи, методику анкетування. Щоб все це було досягнуто ми самі навчалися ефективності командної роботи, стратегії роботи зі стейкголдерами. Водночас нам була надана можливість поспілкуватися з одним із керівників міжнародного стажування Валери Окуліч-Казаріним щодо плюсів і мінусів світових освітніх систем — американської, східної і європейської. Попри форму проведення — онлайн — організатори постійно додержувались принципу спілкування з учасниками. Вони вміло запроваджували нові, сучасні форми дистанційної роботи для опитування — «Kahoot!» і «Mentimeter». Планую при необхідності дистанційного навчання також їх використовувати в роботі зі студентами. Раджу колегам пройти аналогічне міжнародне стажування».

Сухушина Олена: «Подати проєкт на європейський, чи американський грант — це наука і мистецтво. Цьому і присвячене означене стажування, структура якого була побудована так, що значній кількості учасників, котрі вперше знайомились з інструментами проєктного управління (70%) були зрозумілі і виконані всі її складові. Поміж учасників стажування були і ті, хто вже подавав проєкти на гранти, але вони поверталися через помилки, в тому числі і в заповненні «Аплікаційної форми». Я мала можливість ознайомитися з інструментами та методами проєктного управління та концепцією «фронезіс освіти» (SMART-, SWOT-аналіз, Діаграма Ганта, модель 7-START та ін.). Було цікаво прослухати лекцію викладача Ягеллонського університету, координатора програми Erasmus+ Галини Чуби про міжкультурну комунікацію в міжнародній команді, і звичайно дуже корисна була бесіда Валери Окуліч-Казаріна щодо можливостей підготовки статей для журналу в базі SCOPUS, зокрема, які при цьому традиційно зустрічаються помилки, небезпека потрапити в оман до шахраїв та ін. Я була учасником навчального командного проєкту «Дуальна освіта у ЗВО: напрями імплементації європейського досвіду». Під час роботи над проєктом я познайомилась і підтримую зв’язки з науковцями понад двадцяти ЗВО України. Вважаю доцільною подібну форму міжнародного стажування за програмою підвищення кваліфікації».

Запрошуємо переглянути презентацію проєкту «Дуальна освіта у ЗВО: напрями імплементації європейського досвіду»:

 

Доценти ННІ міжнародних відносин, історії та філософії

Овчаренко Олександр і Сухушина Олена