Вийшла друком колективна монографія «Вища освіта ХХІ століття: стратегії модернізації / за ред. Дімитрина Каменова, Світлана Архипова». Книга видана видавничим центром Варненського університету менеджменту.

У монографії представлені теоретичні та практичні питання модернізації вищої освіти та стратегії їх вирішення в контексті освіти майбутнього: академічна мобільність студентів як одна з тенденцій модернізації вищої освіти у ХХІ столітті; глобальна освіта та колективне навчання у вищій школі; гуманізація педагогічних технологій підготовки вчителів; формування особистості дитини через розвиток емоційного інтелекту; дослідницька практика викладання у багатомовному середовищі міжнародного університету бізнесу; розвиток вищої художньої освіти в умовах пандемії; результати досліджень щодо наставництва у підготовці майбутніх учителів; стратегії у вихованні людей похилого віку; розвиток іншомовної комунікативної компетентності сучасних фахівців; розвиток творчих здібностей в учнів.

У підготовці статей для монографії взяли участь викладачі та науковці як Варненського університету менеджменту, так і Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (Світлана Архипова, Олександр Лещинський, Наталія Мартовицька, Наталія Назаренко, Тетяна Нінова, Ірина Куліш) та інших університетів України.

Центр зовнішніх і міжнародних зв’язків