50 років діяльності відзначив цьогоріч доктор біологічних наук, професор, директор науково-дослідного інституту фізіології імені Михайла Босого, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимир Сергійович Лизогуб.

З цієї нагоди в навчально-науковому інституті фізичної культури, спорту та здоров’я відбулися урочистості.

Володимир Сергійович — випускник Черкаського державного педагогічного інституту. В своїй alma mater працює з 1972 року на посадах викладача, доцента, декана, професора, завідувача кафедри анатомії та фізіології людини і тварин. Він також директор НДІ фізіології імені М.Босого, голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій.

З 1993 року Володимир Лизогуб очолює кафедру анатомії та фізіології людини і тварин, а з 2008 року — директор НДІ фізіології імені М. Босого. Заснував наукову школу, створив сучасну навчальну та наукову базу. Його наукова школа налічує 10 кандидатів наук, які підготовлені через аспірантуру. Випускники аспірантури працюють у ЗВО України та за кордоном, 5 із них — на кафедрі університету.

Володимир Сергійович є одним із авторів нового наукового напрямку фізіології нейродинамічних функцій мозку. Проблематика, яку розробляють викладачі та аспіранти під його керівництвом, відзначається актуальністю, має практичну цінність. Професор Лизогуб бере участь у міжнародних конференціях (Австрія Польща, Шотландія, Болгарія) та є ініціатором і організатором 10 міжнародних конференцій та симпозіумів у м. Черкаси на базі кафедри фізіології та НДІ фізіології імені М. Босого університету.

Володимир Сергійович розвиває наукові зв’язки з Інститутом фізіології ім.О.О.Богомольця Національної академії, іншими науковими установами, навчальними закладами України та інших держав. Він автор 213 наукових праць, 18 навчально-методичних посібників, 5 свідоцтв та Деклараційних патентів. Отримані наукові результати, створені нові методики та програмне забезпечення досліджень є основою для виготовлення серії приладів «Діагност». Прилади впроваджені в навчальний та науковий процес і використовуються у закладах вищої освіти Міністерствах охорони здоров’я, освіти і науки України, інститутах Академії наук України, Російської академії наук, Академії природничих наук та Академії медичних наук, які проводять дослідження фізіології мозку.

Володимир Сергійович — член науково-методичної ради МОН України, спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій та редакцій наукових журналів і збірників, член ВАК України.

За свої наукові досягнення нагороджений Почесними грамотами Президії Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Черкаської обласної Ради, Черкаської обласної державної адміністрації. Заслужений діяч науки і техніки України.

Привітали відомого науковця колеги — проректор з освітньо-виховної та іміджевої діяльності Галина Гаврилюк, директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я та викладачі інституту, представники його школи — науковці з закладів вищої освіти України, а також студенти.

 

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького