З 27 по 29 травня на кафедрі туризму і готельно-ресторанної справи навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького працювала акредитаційна комісія з напряму підготовки «Туризм».

До складу експертної комісії входили:

Олександр Бейдик, доктор географічних наук, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Юрій Карпенко, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи успішно пройшла акредитацію з напряму підготовки 6.140103 «Туризм».

Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи