Питання академічної доброчесності в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького перебуває під постійним контролем на різних рівнях.

В інститутах активну роботу проводять дирекції, завідувачів кафедр та викладачі. З метою привернення уваги здобувачів вищої освіти до академічної доброчесності, 12 травня 2022 року в ННІ природничих та аграрних наук було проведено семінар на тему «Академічна доброчесність і написання наукових робіт». У семінарі взяли участь студенти 1-4 курсів, магістри та викладачі. Директор інституту, Максим Гаврилюк, нагадав студентам про важливість дотримання академічної доброчесності, основні види порушень у цій царині та відповідальність за такі дії.

Окремо було приділено увагу питанням уникнення плагіату під час написання наукових робіт. Зокрема, було надано рекомендації щодо підготовки курсових та кваліфікаційних робіт – використання інформації інших авторів, цитування, формулювання узагальнень тощо.

Дирекцією інституту створено Гугл-клас щодо академічної доброчесності, де зібрано корисну для здобувачів вищої освіти інформацію, яка буде регулярно оновлюватись.

ННІ природничих та аграрних наук