18 січня 2023 року на базі ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулося засідання Ради якості з обговорення освітньо-професійних програм спеціальності 013 «Початкова освіта» і 016 «Спеціальна освіта».

У засіданні взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри початкової освіти та стейкхолдери.

Присутні долучилися до обговорення освітньо-професійних програм. Стейкхолдери наголосили на викликах, які нині постають перед закладами вищої освіти і пов’язані з такими чинниками: недостатнім забезпеченням фахівцями, які здатні працювати з дітьми, що  мають особливі освітні потреби; потребами у фахівцях, які здатні працювати за межами закладів освіти; зростанням чисельності мовленнєвих порушень, що актуалізує підготовку логопедів для освітніх закладів з урахуванням попиту на ринку праці; уведенням в діяльність освітніх закладів електронного документообігу.

Кафедра початкової освіти