На засіданні вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розглянуто проєкт Концепції інноваційної трансформації університету на період до 2030 року.

Її від імені групи розробників представив перший проректор Василь Мойсієнко.

За словами ректора Олександра Черевка, «виклики, які постали перед українською освітою, вимагають від вищої школи стратегічного підходу і масштабних змін. Україна рухається до Європейського Союзу, і освітня галузь має відповідати європейським стандартам. В основі освітнього процесу має бути гармонізація наших освітніх програм із європейськими, викладання і вивчення іноземної мови. Треба орієнтуватися на іноземні мови, бо, якщо і надалі послуговуватимемося російською, то  втратимо й українську. 

У Концепції передбачили  розвиток цифрової екосистеми, наукового потенціалу та інтернаціоналізацію, а також формування активної громадянської позиції молоді.  Працюватимемо над  створенням проєктного офісу, спрямованого на міжнародну співпрацю, трансфер технологій. 

Кожен викладач і студент, які мають гарні ідеї, знайдуть себе у центрі креативних індустрій. У цьому центрі плануємо втілити концепцію «третього місця» -  простору, де людина може відпочити від дому, роботи чи навчання і реалізувати свій творчий і громадянський потенціал.

Це практика успішних демократичних суспільств, і ми, відчуваючи дух часу, розпочинаємо трансформуватися.

Очікую від університетського середовища наповнення  Концепції змістом. Розраховую на творчий і науковий потенціал нашого колективу».

Про запровадження нових освітніх програм, змін до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм доповіла начальник навчально-методичного відділу Людмила Смалиус.

Заслухавши головного бухгалтера університету  Тетяну Платошкіну та в. о. начальника планово-фінансового відділу Анжелу Пономаренко, члени вченої ради схвалили річний фінансовий звіт за 2023 рік та кошторис фінансово-господарської діяльності на 2024 рік.

Було також вирішено низку кадрових питань. Директором науково-дослідного центру туризмології та екскурсознавства призначили кандидатку економічних наук, доцентку кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Інну  Кочуму. Завідувачем навчально-наукового центру молодіжного туризму стала кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Марина  Дроботова. Крім того, вчений секретар Любов Кібальник поінформувала про зміни в складі вченої ради. Вона також винесла на таємне голосування кандидатури на присвоєння  вчених звань.

Члени вченої ради рекомендували до друку наукові та навчально-методичні праці, затвердили звіти про результати міжнародного стажування науково-педагогічних працівників. Затверджено низку положень, методичних рекомендацій, програм та правил. Також члени вченої ради підтримали кандидатури на заміщення вакансій академіка та члена-кореспондента НАН України.

Ректор Олександр Черевко виконав і приємну місію — вручив нагороди професору Володимиру Поліщуку, завідувачу кафедри української літератури та компаративістики. Володимир Поліщук отримав нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

Професор також був нагороджений відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки».

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького