Науковці та студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького мають унікальну можливість поспілкуватися з відомими європейськими істориками – професорами Войцехом Вжосеком і Віктором Вернером. Науковці візьмуть участь у роботі ІІ Черкаського історіографічного симпозіуму «Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок центрально-східної Європи».

Войцех Вжосек — доктор габілітований, професор, завідувач кафедри методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича у Познані. Учень відомого польського методолога історичної науки Єжи Топольського, один із найяскравіших представників познанської методологічної школи. Він досліджує західноєвропейську, зокрема французьку, теорію та історію історіографії, проблеми історичного мислення та історичної культури. Автор та редактор більше десяти книжок із теорії та методології історії. Українською мовою перекладені його праці «Історія, культура, метафора. Постання некласичної історіографії» та «Про історичне мислення». У них обґрунтовується конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснюється одна з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Вжосек показує обмеженість традиційного підходу з його трактуванням історії як науки, що дає об’єктивне знання про минуле, і пропонує натомість власну концепцію, яка розглядає історію як частину сучасної культури, спрямовану на пізнання культури минулого.

Віктор Вернер — доктор габілітований, професор кафедри методології історії та історії історіографії Університету Адама Міцкевича у Познані, учень Войцеха Вжосека. Вивчає взаємопроникнення ідей між різними дискурсами: наукою, філософією, релігією, магією та технологіями, а також те, як зміни в одному дискурсі впливають на інші, наприклад, як вплинули полювання на відьом та апокаліптичні пророцтва, присутні в ХVІІ ст. на розвиток сучасної науки. Сферу його наукових зацікавлень також становить інтелектуальна історія: відносини між релігійним та науковим мисленням, історією філософії; сучасна історія: значення нових форм спілкування в сучасній культурі; історія науки: формування сучасних галузей науки; теорія історії: питання історичного мислення та історичний аспект культури; методологія історії та соціальних наук: методи пояснення людської діяльності в історії, питання критики born-digital джерел, дослідження метафоричних понять.

Окрім доповідей на Симпозіумі, професори Вжосек і Вернер також прочитають цикл лекцій для студентів ННІ міжнародних відносин, історії та філософії.

Запрошуємо всіх зацікавлених до спілкування з нашими польськими колегами!

 

 

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії