Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 №1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 15 жовтня 2019 року» збірники наукових праць «Український селянин» (головний редактор професор Сергій Корновенко) та «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки» (головний редактор професор Євген Кирилюк) включено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України».

«Це ще одне підтвердження того, що наукова діяльність нашого університету продовжує розвиватися. Збірники підтвердили свою репутацію. Обидва є академічними науковими виданнями, у редакційних та рецензійних колегіях яких, а також із-поміж авторів — науковці з багатьох зарубіжних країн. Редакційні колегії збірників дотримуються принципів академічної доброчесності. У прагненні популяризації збірників на світових просторах вони входять до декількох міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Index Copernicus. Індексацію в цій базі пройшли всі збірники нашого університету, — зазначив ректор Олександр Черевко. — На досягнутому зупинятися не збираємося. У найближчому майбутньому ще декілька збірників наукових праць нашого університету підтвердять свою фаховість відповідно до нових вимог і будуть включені до категорії Б».