Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького активно проходять стажування за кордоном. Визнані європейські й світові університети, відомі школи науковців, обмін досвідом та спілкування у молодіжному науковому колі – це можливість для студента поглибити знання, реалізувати свої запити щодо європейської освіти.

Орієнтуючись на запити та пріоритети сучасної молоді, керівництво Черкаського національного постійно розширює коло міжнародних освітніх партнерів.

-  Ця сфера діяльності нині є однією з пріоритетних. Адже реформування вищої школи в Україні ставить перед навчальними закладами непрості завдання. І потреба в їх вирішенні зумовлює пошук нових шляхів розвитку і нових партнерів, — говорить ректор університету Олександр Черевко.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького є членом Східноєвропейської Мережі університетів, Мережі Університетів країн Чорноморського регіону, Євразійської асоціації університетів та Євразійської асоціації профспілкових організацій університетів. Співпрацює на підставі чинних угод із сотнею вищих навчальних закладів світу. Студенти ЧНУ здійснюють понад 100 поїздок за кордон за один навчальний рік.

Зокрема, у І півріччі 2018 року студенти Черкаського національного проходили практику, здобували освіту за кордоном та брали участь у міжнародних програмах. 50 майбутніх фахівців Черкаського національного пройшли тримісячне стажування в академії Яна Длугоша (Польща, Ченстохова). Стажування проводилося у межах реалізації державної програми про академічну мобільність. Тому для студентів воно було безкоштовним. Для поїздки до Польщі були відібрані студенти, які опановують історичні, природничо-математичні, мистецькі спеціальності та спеціальності, пов’язані з соціальною роботою й іноземною філологією. Критерієм для відбору була їхня академічна успішність. Польську мову студенти змогли вдосконалити на курсах в ЧНУ, адже тут вже багато років поспіль діє потужний Полонійний центр.

Близько 20 студентів-педагогів та економістів перебували у Болгарії. Варненський економічний університет запросив молодь ЧНУ на навчання і стажування та забезпечив студентів роботою на Чорноморському узбережжі. Заступник директора Центру зовнішніх і міжнародних зв’язків професор Світлана Архипова зауважує: «Найбільша користь цього стажування полягає в тому, що студенти формують іншомовну комунікативну компетентність (практикують польську, англійську, німецьку та інші мови)».

Іноземна освіта для майбутніх фахівців ЧНУ також стала реальною. Нещодавно троє студентів отримали документ про освіту за програмою «Подвійний диплом». Студенти мають можливість отримати диплом закордонного вишу, навчаючись паралельно на бакалавра або вступивши після отримання вищої освіти, в магістратуру чи аспірантуру. У найближчій перспективі студенти ЧНУ зможуть отримати «подвійний диплом» в університеті м. Варна в Болгарії. За умовами програми, студенти три роки навчатимуться в Україні, а четвертий рік — за кордоном. Отримати диплом європейського вишу можна й навчаючись у Черкасах. Власну навчальну програму студент може синхронізувати з курсом іноземного університету.

Окрім цього студентів Черкаського національного запрошують проходити стажування і в інші світові заклади освіти. Зокрема, була запропонована програма стажування в університетах Канади. Цікавою і перспективною стала пропозиція стажування в Міжнародному університеті Шиллера, що у Парижі. Здобувачам вищої освіти були презентовані і стипендіальні програми та можливість пройти стажування в Швеції, Великобританії, Німеччині, Словаччині, Чехії та Сполучених Штатах Америки.

Перед студентами Черкаського національного університету відкрито багато можливостей щодо наукового розвитку, опанування світовою практикою та впровадження власних ідей в європейському освітньому просторі.

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького