Черкаський національний активно співпрацював зі стейкхолдерами над удосконаленням освітньо-наукової програми «Філологія» з підготовки докторів філології протягом 2019-2020 років.

28 листопада 2019 року відбулося спільне засідання проєктної групи освітньо-науковою програмою підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія» та стейкхолдерів, присвячене обговоренню освітньо-наукової програми 2019 року.

На ньому обговорили зауваження та побажання, висловлені в рецензіях представників наукової спільноти (Р. О. Христіанінової, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Запорізького національного університету; В. З. Зварича, кандидата філологічних наук, доцента кафедри світової літератури Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка), відгуках фахівців у сфері управління закладами освіти: Н. М. Чепурної, ректора Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради; Л. Задорожної, ректора КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

В обговоренні взяли участь гарант програми проф. Мартинова Г. І., члени проєктної групи професори Шитик Л. В., Киченко О. С., Ярмоленко Н. М., зовнішній стейкхолдер, директор Золотоніського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного університету Є. В. Лисенко, аспіранти 1 курсу – В. Ю. Голуб, Д. О. Голубієвська; 2 курсу – Т. Б. Бобер; 4 курсу – С. Б. Шило.

Унаслідок обговорення проєктна група врахувала всі зауваження й побажання для внесення змін до проєкту ОНП 2020 року, зокрема розробники програми переглянули структурування циклу загальної підготовки на користь дисциплін професійного циклу, спрямованих на вироблення спеціальних компетентностей.

У межах ХХV (ювілейної) міської виставки педагогічних технологій «Зернини досвіду» 28 березня 2019 року відбувся семінар для вчителів зарубіжної літератури «Сучасна література і літературна освіта: орієнтири, напрями, інноваційна методика», у якому взяли участь науковці ННІ іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Черкаського державного технологічного університету. У доповіді доктора філології, професора Ігоря Валентиновича Лімборського (колишнього випускника ЧНУ, завідувача кафедри прикладної лінгвістики Черкаського державного технологічного університету) відзначено, що на етапі розроблення ОНП враховувано інтереси та стратегічні цілі ЧНУ та закладів вищої освіти міста й області як потенційних місць роботи випускників ОНП. Позитивним, на думку доповідача, є залучення роботодавців до практичної реалізації ОНП (лекції, наукові семінари, робота здобувачів у наукових установах та ЗВО, де працюють роботодавці), що відповідає сучасному європейському тренду щодо зв’язку освітнього процесу з вимогами ринку праці.

Активну участь у роботі науково-практичного семінару «Основні тенденції розвитку літературного процесу ХХІ століття», що відбувся 25 березня 2020 року, взяли студенти, магістранти й аспіранти Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, долучившись до роботи «Творчої майстерні майбутнього учителя зарубіжної літератури», креативним організатором якого вже вкотре стала ст. викладач кафедри  російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Тетяна Костюк.

Науковий співробітник відділу світової літератури Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України Ольга Романова розповіла присутнім про національні гуманітарні школи, їхню типологію, особливості та взаємозв’язки зі світовою літературою та з позиції стейкхолдера проаналізувала ОНП третього (освітньо-наукового) рівня підготовки докторів філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 035 «Філологія» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

4–5 травня 2020 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася в онлайн-форматі VІІI Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу», організована кафедрою українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у співпраці з Інститутом української мови НАН України. У ній взяли участь понад 60 осіб із 8 країн світу – Польщі, Чеської Республіки, Угорщини, Хорватії, Туреччини, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану та різних міст України.

На підсумковому пленарному засіданні було порушено проблеми навчального процесу в аспірантурі та відбулося обговорення освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, що претендують на ступінь доктора філософії, у якому взяли участь доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету Валентини Павлівни Мусієнко, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови Запорізького національного університету Раїса Олександрівна Христіанінова, доктор наук, професор, завідувачка кафедри української мови та літератури відділення східнослов’янських мов і літератур філософського факультету Загребського університету Оксана Тімко-Дітко (Хорватія) та колишні випускники аспірантури ЧНУ зі спеціальності 10.02.01 – українська мова – Людмила Петрівна Юлдашева, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. Вернадського (м. Київ); Науковий редактор «Українського історичного журналу» Інституту історії України НАН України Ольга Михайлівна Донік; Кандидат філологічних наук, викладач Черкаського державного бізнес-коледжу Наталія Анатоліївна Жуган.

Проєктна група ОНП врахувала результати обговорення, внесла зміни в освітньо-наукову програму та представила її для затвердження на засіданні вченої ради ННІ української філології та соціальних комунікацій.

28 травня 2020 року відбулося друге спільне засідання проєктної групи зі стейкхолдерами, де обговорили та узагальнили пропозиції й побажання, висловлені в рецензіях науковців на проєкт освітньо-наукової програми 2020 року, відгуках роботодавців та у виступах аспірантів. У рецензіях доктора філологічних наук, професора кафедри російської мови і літератури КНЛУ Валентини Павлівни Мусієнко, доктора філологічних наук, провідної наукової співробітниці Інституту мистецтва, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНА України, члена-кореспондента НАНУ Лесі Георгіївни Мушкетик та відгуках зовнішніх стейкхолдерів директора «Експертіа Джі Ес Джі» Олександра Івановича Мельниченка, директора Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені В. Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області Олени Олегівни Дзевульської дано загальну схвальну оцінку концепції, цілей та структури програми, однак висловлені й зауваження та побажання. Члени проєктної групи розглянули пропозиції роботодавців, обговорили їх та ухвалили уточнити обсяг обов᾽язкових компонентів освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти – доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, коригувати цикл вибіркових дисциплін, увиразнити особливість ОНП, закцентувавши на реалізації основних завдань стратегічного розвитку Черкаського національного університету.

ННІ української філології та соціальних комунікацій