Соціологія як наука про суспільство є профільною дисципліною практично для всіх суспільних та гуманітарних спеціальностей.

Викладання соціологічних дисциплін у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького забезпечується кафедрою філософією та релігієзнавства ННІ міжнародних відносин, історії та філософії. Викладачами кафедри було розроблено і викладаються більше десятка дисциплін соціологічного спрямування: «Соціологія», «Загальна соціологія», «Історія та теорія соціології», «Основи соціологічних досліджень», «Соціологічний практикум», «Соціологія праці та зайнятості», «Соціологія масових комунікацій», «Соціологія родини та шлюбу», «Соціологія молоді та молодіжних організацій» та інших. Проводяться зустрічі з досвідченими інтерв’юерами м. Черкаси, які працюють у соціальних установах та соціологічних службах України (SOCIS, TNS).

Із метою популяризації соціологічного знання на базі ЧНУ запрацювали Соціологічні студії «Школа інтерв’юера», які у 2018 році здійснили свій перший випуск (більше 30 осіб). Програма роботи Соціологічних студій «Школа інтерв’юера» розрахована на учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, студентів і випускників коледжів та закладів вищої освіти, які цікавляться соціологією.

— Часто в суспільстві складається образ соціолога як фахівця з вимірювання електоральних вподобань перед виборами. Насправді ж, українські соціологи вивчають величезний спектр гострих суспільних проблем, починаючи від соціального розшарування та міжрегіональних відносин, дослідження конфліктів, — переконана одна з ініціаторів та організаторів «Школи інтерв’юера», кандидатка філософських наук, доцентка Зоя Шевченко. За її словами, соціологічне знання не тільки орієнтує індивіда у соціальній реальності, не лише надає навичок проведення соціологічних досліджень і аналізу даних, а пробуджує творчий потенціал особистості, розвиває соціологічну уяву, дозволяє подивитися на звичайні та звичні речі під іншим кутом зору, вийти з полону практично-буденної свідомості.

Заклади вищої освіти повинні створювати умови для капіталізації соціологічного знання. Адже капіталізація соціологічних знань — це вміння майбутнього фахівця застосувати їх при вирішенні конкретних професійних завдань, конфліктних ситуацій та приватних дилем. Саме такі знання приносять студентству і задоволення, і користь, а сам процес освіти стає усвідомлено цінним.

Соціологічні студії «Школа інтерв’юера» надають можливість слухачам отримати нові знання з соціології, логіки, етики, психології та набути практичні навички проведення соціологічних опитувань (анкетування та соціологічне інтерв’ю). Сертифікат, який видається слухачам нашим університетом, засвідчує не тільки підвищення кваліфікації, а й право на професійній основі брати участь у проведенні соціологічних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб, підприємств, установ, Соціологічної асоціації України та соціологічних служб на території Черкаської області та за її межами.

Як розповідає кандидатка філософських наук, доцентка Олена Астапова, на базі Центру гендерних досліджень і комунікацій ЧНУ ім. Б. Хмельницького працює соціологічна лабораторія, яка залучає студентів у процес дослідження як у якості дослідників, так і в якості респондентів. Зокрема, останнє онлайн опитування «Гендерні стереотипи сучасної студентської молоді» викликало неабиякий інтерес і активність із боку студентів. Дослідження є повторним (проводиться раз на п’ять років). Цього року опитування відбувалось онлайн, у ньому взяли участь близько 800 студентів.

Варто відзначити не тільки освітню та прикладну складову розвитку соціологічного напряму в межах Черкаського національного університету, а й наукову. ННІ міжнародних відносин, історії та філософії активно співпрацює з Інститутом соціології Національної академії наук України, зокрема Євгеном Головахою, Володимиром Паніотто, Сергієм Дембицьким та іншими провідними науковцями соціологічної галузі. Щорічно 10 грудня викладачі кафедри філософії та релігієзнавства беруть участь у Панінських читаннях на базі Інституту соціології НАН України. Вони також регулярно проходять курси підвищення кваліфікації у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України.

Особливо слід відзначити співпрацю Черкаського національного університету та Соціологічної асоціації України, членами якої є частина викладачів ЧНУ ім. Б Хмельницького. Останній спільний захід Міжрегіональна школа-семінар викладачів соціально-гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації Черкаської, Вінницької, Полтавської та Кіровоградської областей «Соціальна нерівність в Україні: погляд соціологів, філософів, істориків» зібрав півсотні освітян. Вони обговорили нагальні проблеми та тенденції розвитку сучасного українського суспільства в контексті соціальних нерівностей, поділилися викладацьким досвідом та означили основні положення подальшої кооперації.

Зоя Шевченко є експертом Центру аналітичних досліджень «PRAGMA» Черкаського національного університету. Центр здійснює соціологічні дослідження з широкого кола питань. До цих досліджень залучені викладачі та студенти університету.

У 2020 році «PRAGMA» стала учасником Українського дослідницького соціального консорціуму. Серед своїх основних завдань засновники Консорціуму бачать здійснення важливих суспільних завдань. Зокрема, на цьому етапі — соціологічні вимірювання ефективності діяльності новостворених територіальних громад.

— Зараз є потреба у комплексному підході до вивчення суспільних проблем, — зазначив під час круглого столу в ЧНУ президент УДСК Анатолій Кінах. — Ми повинні дбати про добробут територіальних громад, здійснювати моніторинг ефективності громад, їх податкової бази, фінансової самодостатності, взаємодії з системою влади і багатьох інших питань. Ця діагностика має бути постійна, поки громади і державна влада не вироблять інші механізми. Якраз цей аспект діяльності Консорціуму ми бачимо на цьому етапі пріоритетним. Тож закликаю вас разом проводити державну політику децентралізації!

 

 

Кафедра філософії та релігієзнавства