У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулась відкрита лекція «Досвід ЄС в реалізації Industries 3.0, 4.0, 5.0 і практика України».

Лектор — доктор економічних наук, професор Леонід Мельник, директор НДІ Економіки розвитку МОН і НАН України, завідувач кафедри ЄС Жана Моне в Сумському державному університеті.

Слухачами лекції та учасниками обговорення актуальних питань технологічних трансформацій в сучасній промисловості, їх впливу на економіку загалом і ринок праці стали викладачі, студенти та аспіранти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Національного університету «Львівська політехніка», Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».

Лектор розповів про напрями сучасних промислових революцій, ключові особливості та проблеми третьої, четвертої та п'ятої промислових революцій, можливості України щодо технологічної трансформації. Особливу увагу серед слухачів викликали питання розвитку відновлювальної енергетики, проблеми й перспективи ринку праці.

 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин