Протягом лютого 2020 року Міністерство освіти і науки України заслуховувало звіти закладів вищої освіти про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2019 рік.

Звіт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було представлено 29 лютого.

Проректор з наукової, інноваційної та міжнородної діяльності Сергій Корновенко представив свій звіт за такими показниками: наукова інфраструктура, найбільш продуктивна тематика наукових досліджень, науковий кадровий склад університету, тематика та обсяги госпдоговорів, перелік основних замовників, найбільш перспективні наукові контакти, гранти, наукові гранти, за якими здійснювалося дослідження в 2019 році, публікаційна активність науковців університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science, показники ефективності роботи з загального, спеціального фондів, кількість статей у базах Scopus, Web of Science на одного наукового працівника, найбільш продуктивні дослідження та розробки, що закінчилися в 2019 році.

Звіт був затверджений першим заступником Міністра освіти і науки України Юрієм Полюховичем.

Науковий відділ