У межах роботи XХІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» були проведені секційні засідання ННІ іноземних мов 22 квітня.

СЕКЦІЯ «ПЕРЕКЛАД

Надзвичайно плідним видалося цьогорічне засідання секції «Переклад». Воно відбувалося в онлайн-форматі на платформі Google Meet. 35 молодих науковців-перекладачів поділилися результатами своїх досліджень, а загальна кількість присутніх на заході сягнула 50 учасників. Усі виступи були цікавими та змістовними, тому й викликали жваве обговорення та низку запитань, жодне з яких не лишилося без вичерпної відповіді. Найкращими були визнані доповіді студенток 4 курсу Яни Кваші та Тетяни Гайко, а також магістранток Ірини Луценко та Рімми Богдан.

СЕКЦІЇ «ЗАГАЛЬНЕ ТА РОСІЙСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО» та «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

Викладачі кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання в форматі відеоконференції Zoom провели засідання секцій «Загальне та російське мовознавство» та «Зарубіжна література».

З 45 заявлених учасників до роботи долучилися 31 молодий науковець: аспіранти, студенти та викладачі, які, окрім господарів із Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, представляли різні заклади вищої освіти України, зокрема Університет державної фіскальної служби України, Київський національний лінгвістичний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Короленко, Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка.

Наукові доповіді відзначалися актуальністю, інноваційними підходами до вивчення мови і літератури, дібраним цікавим матеріалом дослідження. Глибокими, вартісними уваги та оригінальними були доповіді: Пітерської Олени «Мотив миттєвого збагачення в романі Елеанор Портер «О, гроші! Гроші!» (м. Полтава), Берези Віталіни «Епіграф як різновид паратексту (на матеріалі роману Й. Мак’юена «Дитя в часі») (м. Черкаси), Безродної Анастасії «Особенности иронии как эмоционально-оценочного средства выражения в сборнике А. П. Чехова «Шалость» (м. Черкаси), Галустян Евеліни «Семантический анализ пословиц и поговорок с концептом «Бог» (м. Черкаси), Чурути Вадима «Лінгвістичні особливості рекламного тексту» (м. Черкаси), Степаненко Надії «Структурні особливості гастрономізмів» (м. Черкаси), Шуплини Дар’ї «Типи і значення фразеологізмів на позначення інтелектуальних станів людини» (м.Черкаси) та ін. До плідної дискусії долучилися д. філол. н., професорка кафедри журналістики, української словесності та культури Сукаленко Тетяна Миколаївна та студенти Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) О. Позднякова, А. Заворотня, Д. Лутченко, А. Мироненко, Ю. Токар та ін.

Виступи молодих науковців, аспірантів та студентів продемонстрували вільне володіння теоретичним та емпіричним матеріалом, уміння дискутувати, відстоювати власну позицію, синтезувати теоретичні положення і підкріплювати їх аргументованою мотивацією.

Секційне засідання було проведено на високому науковому та методичному рівні. Про важливість та практичну цінність наукової конференції молодих учених свідчать відгуки та коментарі її учасників: проф. Т. Сукаленко, проф. О. Палатовської, асп. О. Пітерської.

Плідна праця учасників конференції не мине дарма. У процесі наукового спілкування, обговорення актуальних проблем, було виявлено нові шляхи та стратегії реалізації нагальних завдань, що постають перед вітчизняною філологічною наукою.

СЕКЦІЯ «НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ»

Кафедра німецької філології провела у дистанційному форматі засідання секції «Німецької філології та методики навчання німецької мови» XXIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Родзинка-2021». На початку заходу із вітальним словом виступила завідувачка кафедри німецької філології Леся Овсієнко. Керівники секції викл. Я. Ковун, ст. викл. Л. Левицька та доц. О. Титаренко заслухали активну студентську молодь, серед яких було 17 учасників із різних курсів. Усі учасники активно долучилися до жвавої наукової дискусії.

СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ»

Викладачі кафедри практики англійської мови провели засідання секції «Англійська філологія та методика навчання». Під час засідання було заслухано доповіді студентів А. Здір, Л. Олініченко, Д. Заіменко, К. Запари та А. Фединої. Доповіді учасників конференції викликали жваве обговорення, у ході якого було визначено подальші напрямки досліджень студентів.

Хотілося б побажати на майбутнє Раді молодих учених, Організаторам Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» «РОДЗИНКА ‒ 2021» творчого натхнення, сил і наснаги, щоб і надалі конференція сприяла формуванню наукових об'єднань молодої еліти України.

ННІ іноземних мов