У межах наукових заходів до Дня науки, який цьогоріч відзначається в Україні 15 травня, у ЧНУ ім. Б. Хмельницького відбулася традиційна Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021».

Уже 23 роки поспіль проведення цього заходу ініціюється Радою молодих учених Університету та підтримується ректором і усією науковою спільнотою ЗВО. Попри карантинні обмеження, учасники конференції два дні поспіль брали активну участь у наукових дискусіях, які були організовані за 35 науковими напрямами із використанням різноманітних онлайн-платформ для дистанційного спілкування.

Географія учасників охопила не лише різні регіони України: серед них були студенти та молоді вчені з Національного університету харчових технологій (м. Київ), Національного університету фізичного виховання і спорту України, Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Криворізького навчально-наукового інституту Донецького юридичного інституту МВС України, «Університету менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ), Київського університету ім. Б. Грінченка, Запорізького національного університету, Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Черкаського державного бізнес-коледжу, Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Західноукраїнського національного університету, Уманського національного університету садівництва, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Таврійського національного університету ім. В. Вернадського, Університету державної фіскальної служби України, Київського національного лінгвістичного університету, ‒ але і представники закладів вищої освіти інших країн ‒ Азербайджанського університету туризму і менеджменту, Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини, Таджицького державного педагогічного університету ім. Садриддин Айни та Бакинського державного університету.

За результатами конференції організаторами підготовлено збірник тез, у якому на 857 сторінках представлено 441 доповідь учасників Родзинки-2021.

Молоді науковці Черкаського національного щиро сподіваються, що у наступному році цей традиційний науковий захід набуде статусу міжнародної наукової події, а його учасники нарешті матимуть змогу особисто зустрітись одне з одним у стінах провідного ЗВО Черкащини, який цього року відзначає своє століття.

Рада молодих учених