Круглий стіл на тему «Нова процедура акредитації освітніх програм: як покращуватиметься якість?» відбувся в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. На захід були запрошені члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: заступник голови Андрій Бутенко та Наталія Авшенюк. У круглому столі взяли участь ректори й директори закладів вищої освіти Черкащини та науково-педагогічні працівники ЧНУ.

Варто нагадати, що нещодавно проводили серію тренінгів для експертів з акредитації освітніх програм у Черкаському національному. Такі заходи проводяться з метою інформування освітян щодо нової процедури акредитації освітніх програм, зокрема, обговорення аспектів документів «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та «Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми». Детальніше з ними можна ознайомитися на сайті НАЗЯВО.

Одним із ключових завдань Нацагентства є робота над створенням нової системи забезпечення якості вищої освіти. Внутрішня система забезпечення якості передбачає, що заклад у співпраці зі стейкхолдерами (роботодавцями, студентами, викладачами, місцевою владою, жертводавцями тощо) визначає мету своєї програми і формує систему, за якою перевіряє, наскільки ефективно заявлена мета досягається. Зовнішня система забезпечення якості (те, що називають процесом «акредитації») покликана перевірити, наскільки працює внутрішня і, відповідно, наскільки заявлені цілі досягаються також у порівнянні з іншими подібними програмами.

На початку заходу до присутніх із вступним словом звернувся перший проректор ЧНУ Василь Мойсієнко:

— Сьогоднішня зустріч – інформативно цінна, адже вона дає змогу поспілкуватися з ге нераторами ідей, що покладені в основу Положення про акредитацію. Ми не просто будемо аналізувати його зміст, ми зможемо зрозуміти, чому все удосконалили саме так, а не інакше, адже ці експерти заклали своє бачення у процес акредитації. Нині цей процес суттєво відрізняється від попередніх моделей, зокрема, доброзичливістю і толерантністю комісії. На тему таких питань, як парадигма нового процесу акредитації та його основні зміни, методи удосконалення своїх освітніх програм відповідно до встановлених вимог, способи подання інформації гарантами освітніх програм, ми подискутуємо під час круглого столу.

Про базові засади нового процесу акредитації розповів заступник голови НАЗЯВО Андрій Бутенко. За його словами, Ліцензійні умови передбачають дотримання виключно технічних характеристик, зокрема, кадрового потенціалу, базово-методичного забезпечення тощо. Натомість розробники Положення про акредитацію використовували європейський досвід. Адже головна ідея акредитації — запровадити якісні освітні процеси; зробити акредитацію рівнем вищим, ніж дотримання ліцензійних умов.

—  В Україні нині діє багато закладів вищої освіти включно з філіями й коледжами, у той час, коли в європейських країнах – 200-300 вишів (за найбільш повними даними десь на початок 2019 року в реєстрі закладів вищої освіти у нас було 1388 закладів). Через таку велику кількість усі ЗВО не отримують достатнього державного фінансування. Фінансування розпорошується на велику кількість університетів. Так само в межах кожного вишу загальна сума фінансів розділяється між якісними і неякісними освітніми програмами. Наше завдання — дати зрозуміти, що нераціонально так існувати, треба змінюватися, удосконалюватися, або інтегруватися. Ми не говоримо про жорсткі умови, а наполягаємо на «здоровому глузді». Ми повинні свідомо використовувати свої повноваження, а метою нашої діяльності має бути якісна освіта.

Членкиня НАЗЯВО Наталія Авшенюк розповіла про мету процесу акредитації:

— Під час процедури акредитації ми хочемо побачити унікальність освітньої програми, університету, зрозуміти, що він зайняв «свою» нішу в системі вищої освіти в Україні. Ми хочемо визначити для себе, що в конкретному університеті готують фахівця, який володіє загальними й професійними компетентностями.

Ректори й директори ЗВО Черкащини дізналися більше про новий процес акредитування: його головну ідею, способи реалізації тощо. Також вони мали можливість почути відповіді на запитання, що виникли під час ознайомлення з вимогами акредитації.

  

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

 

 

.