Голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Василь Мельниченко є не лише активним користувачем наукової бібліотеки університету, але й її щедрим дарувальником.

Він передав до бібліотечних фондів десятки своїх власних видань, багато краєзнавчих часописів і книг, а також добірку раритетної літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.. До речі, кілька таких рідкісних видань стали гарним поповненням експозиції нещодавно відкритого «Музею історії університетської книги».

А днями давній друг книгозбірні ЧНУ вчергове завітав із книжковими дарунками. Василь Миколайович передав до бібліотечних фондів цінні краєзнавчі видання, які цьогоріч побачили світ під грифом Національної академії наук України та Національної спілки краєзнавців України. Поважне місце серед подарованих видань займає монографія голови Спілки, члена-кореспондента Національної академії наук України Олександра Реєнта «Краєзнавство в Україні: історичні традиції і стратегія розвитку». Автор комплексно аналізує минувшину та сучасність багатогранної діяльності краєзнавчої спільноти, розглядаючи її в контексті соціогуманітарної парадигми, розкриває вплив краєзнавчого руху на сьогоденні суспільні процеси в Україні, окреслює нові стратегічні горизонти розвитку краєзнавства.

Чудовим дарунком для викладачів та студентів ЗВО стане й підготовлений авторським колективом (серед авторів — і Василь Мельниченко) підручник «Основи краєзнавства». Ця навчальна книга містить виклад теоретико-методологічних засад краєзнавства, висвітлює його ґенезу та подальший розвиток, подає розмай напрямів краєзнавчих досліджень із характеристикою їхньої специфіки тощо. У додатках пропонуються навчально-методичні та хрестоматійні матеріали з цієї освітньої програми.

Велике прикладне значення має й навчально-методичний посібник «Історичне краєзнавство. Як написати науково-дослідницьку роботу: запитання і відповіді», яке адресовано не лише здобувачам вищої освіти, але й талановитим учням, які займаються дослідницько-краєзнавчою роботою, зокрема в Малій академії наук. Тут чітко виписані як вимоги, так і методичні рекомендації з питань підготовки дослідницької роботи та її захисту. Доступність викладу забезпечується його подачею у формі запитань і відповідей. Один із розділів присвячений такому модерному напряму наукової діяльності, як постерний захист, у тому числі й в умовах карантинних обмежень.

Серед подарованих професором книг є унікальне джерелознавче видання: каталог Центрального державного історичного архіву у Львові. Він оприлюднює інформацію про унікальні пергаментні документи, що відклалися у фондах цього архіву. Ці безцінні раритети датовані 1233 – 1799 роками

Презентовані вище краєзнавче трикнижжя та архівний каталог займуть своє гідне місце у фондах наукової бібліотеки імені М. Максимовича. Після науково-технічної обробки вони чекатимуть на користувачів, особливо студентів та викладачів ННІ міжнародних відносин, історії і філософії. А нашому дарувальнику — професорові Василю Мельниченку — щиросердну вдячність!

Григорій Голиш, директор наукової бібліотеки ім. М. Максимовича