Добре відомо, що основою ефективного навчання студентів — майбутніх фізиків, хіміків, біологів — є поєднання лекцій із реальною роботою в лабораторіях.

Як зазначає директор навчально-наукового центру  фізико-хімічних досліджень Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ярослав Король, для такої освітньої технології в ЧНУ передбачені спеціальні навчальні курси та створені спеціалізовані практикуми, тематичні лабораторії, центр фізико-хімічних досліджень, лабораторія математичної фізики. На цій базі студенти спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» щойно завершили передбачену навчальним планом щорічну науково-виробничу практику. Упродовж чотирьох тижнів студенти виконували реальні наукові завдання, пов’язані з тематикою дослідницьких грантів кафедри фізики. Робота містила експериментальні дослідження (керівник — доцент Ярослав Король) та теоретичні розробки  методами комп’ютерного моделювання (керівники — професор Андрій Гусак та доцент Микола Пасічний). Суттєву допомогу в проведенні практики надали аспіранти-фізики Влад Морозович і Денис Коломієць. Вони познайомили  молодших колег зі своїми  напрацюваннями. Про результати виконання своїх наукових проєктів студенти звітували презентаціями, які будуть розміщені на сайті ННІ інформаційних та освітніх технологій ЧНУ та представлені на традиційній молодіжній науковій конференції «Родзинка»

Водночас основи сучасної схемотехніки опановують студенти-фізики в лабораторії електроніки кафедри фізики. У ході лабораторного практикуму бакалаври 3-го курсу отримують досвід роботи з сучасними електровимірювальними приладами, моделюють роботу базових електронних схем, досліджують принципи функціонування напівпровідникових компонентів. При цьому навчальні завдання стають власним досвідом студентів та формують їхні професійні компетенції для майбутньої роботи.

За першими науковими враженнями з доцентом Вадимом Соколенком прибули до центру фізико-хімічних досліджень студенти першого курсу біологічних спеціальностей ЧНУ.  У лабораторії електронної мікроскопії «першачки» на власні очі побачили еритроцити і лімфоцити, будову ока мурахи, крила метелика та інші деталі мікросвіту.

Триває робота над дипломними проєктами і на кафедрі хімії та наноматеріалознавства. Зокрема, магістрантка Марина Семенова виконує дослідження «Механізм взаємодії іонів Ag+ з барвниками та флавоноїдами» (керівник — професор Борис Мінаєв). У ході дослідження студентка отримує дифрактограми власних зразків у лабораторії структурного аналізу ННЦ фізико-хімічних досліджень ЧНУ.  На стадії  робочих експериментів  і ряд інших практично орієнтованих робіт студентів-природничників університету.

ННЦ фізико-хімічних досліджень