У Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Сучасні виклики та напрями вдосконалення в економічній та технічній наукових сферах» взяли участь науковці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького т.в.о. завідувача кафедри моделювання економіки і бізнесу, докторка економічних наук, професорка Любов Кібальник та доцентка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Вікторія Опалько.

Захід проходив 5-6 грудня у дистанційному форматі на базі Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні ЗНУ (м. Запоріжжя, Запорізький національний університет).

Між Черкаським національним університетом та Запорізьким національним університетом існують тривалі договірні відносини.

Тематика конференції охоплювала широке коло питань щодо розвитку банківської справи, бухгалтерського обліку, сучасного розвитку економіки, організації та управління підприємствами, правознавства, математичних методів і моделей та інформаційних технологій в сучасній економіці та ін., що значно розширює аудиторію учасників конференції. На конференції представили результати досліджень науковці з 62 закладів вищої освіти України, стейкхолдери та наукова спільнота з найближчого зарубіжжя, зокрема Польщі, Молдови.

Колектив Черкаського національного був представлений доповіддю на тему «Адаптивні прогнозні моделі визначення рівня безробіття», підготовленою т.в.о. завідувача кафедри моделювання економіки і бізнесу, докторкою економічних наук, професоркою Любов’ю Кібальник та магістрантом спеціальності 051 «Економіка», ОП «Економічна кібернетика» Василем Опальком. Зміст доповіді викликав жваве обговорення серед учасників конференції.

Участь у цій конференції сприяє продовженню плідної співпраці між Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та Запорізьким національним університетом. Це відобразилося в обговоренні спільних тем, що визначаються єдиною метою, яка полягає у забезпеченні високоякісної освіти, що надає випускникові необхідні знання, вміння та компетенції для подальшої наукової кар'єри чи професійної діяльності. Спільні досягнення можуть бути суттєвим внеском у розвиток науки, економіки, техніки та сприятимуть загальному прогресу в Україні.

Кафедра моделювання економіки і бізнесу