Сучасна агротехніка все більше використовує нанотехнології для добування ефективних пестицидів і добрив, покращення корму для худоби та для зберігання сільськогосподарської продукції.

При цьому роботи кафедри хімії і наноматеріалознавства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького знаходять широкого визнання серед аграріїв всього світу. Тиждень тому вийшла стаття індійських вчених в журналі «Індустрія урожаїв і продуктів» (Industrial Crops and Products (Volume 170,  2021, 113762) «Biogenesis of ZnO nanoparticles for revolutionizing agriculture: A step towards anti-infection and growth promotion in plants»).

Вона була присвячена біогенезу наночастинок оксиду цинку як революційному відкриттю в аграрних науках. Зроблено важливий крок в підвищенні врожайності рослин і їх протиінфекційному захисту.

При цьому цитуються роботи хіміків ЧНУ (Валентина Литвин, Борис Мінаєв та інші) з дослідження наночастинок срібла на основі синтетичних гумінових речовин. Цитування циклу цих робіт виконаних в Черкаському національному з початку 2014 року досягло величезних розмірів по всьому світу. На жаль, ці роботи маловідомі і не привертають уваги ні в Україні, ні, навіть, у Черкаському регіоні.

Борис Мінаєв, професор кафедри хімії та наноматеріалознавства, заслужений діяч науки і техніки України