Протягом вересня-жовтня 2020 року Сумський національний аграрний університет, Інститут вищої освіти НАПН України, Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація «Інноваційний університет», ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга» проводили Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні агротехнології».

Мета конкурсу — популяризація наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Із понад 300 наукових видань до участі в конкурсі були допущені 219. За результатами конкурсу збірник наукових праць, підготовлений професорами Сергієм Корновенком, Анатолієм Морозовим та кандидатом історичних наук Юлією Пасічною, отримав спеціальну відзнаку «Інноваційне видання».

Збірник документів і матеріалів уміщує документи законодавчого, розпорядчого, управлінського характеру, які дозволяють ґрунтовно осмислити події Української революції 1917-1921 рр. Більшість документів введено до наукового обігу вперше.

Джерело: Сайт Сумського національного аграрного університету