Правила прийому на навчання та  Концепцію інноваційної трансформації  затверджено на черговому засіданні вченої ради Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Концепцію інноваційної трансформації ЧНУ ім. Б. Хмельницького на період до 2030 року презентував ректор Олександр Черевко.  Він окреслив основні пріоритети, завдання розвитку університету та висвітлив механізми їх реалізації.

 Представлену Концепцію обговорили.

Нагадаємо, 19 квітня Концепцію інноваційної трансформації ЧНУ ім. Б. Хмельницького було представлено членам Наглядової ради університету. Заступник голови Наглядової ради, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень розповів про це в інтерв’ю СтудТБ:

Концепцію затвердили з урахуванням пропозицій, висловлених членами Наглядової та вченої рад університету. Вирішили також розробити план заходів з її реалізації на перший етап.

Про Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ЧНУ доповіли перший проректор Василь Мойсієнко та відповідальний секретар приймальної комісії Людмила Смалиус.

Про шляхи удосконалення підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки в умовах російсько-української війни доповів в.о. завідувача кафедри Володимир Вареник.

Члени вченої ради також затвердили навчальні плани, шляхом таємного голосування відбулося обрання на посади завідувачів і професорів кафедр, а також кандидатів на присвоєння вчених звань.

Було також затверджено низку нормативних документів, що регулюють освітню діяльність в університеті, запроваджено та оновлено освітньо-професійні програми, рекомендовано до друку наукові та навчально-методичні праці.

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького