Науковці-хіміки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького взяли участь в міжнародній конференції (International Conference on Mathematics, Modeling, Simulation, Optimization and Computation), яка проходила 29-30 червня у м. Ченду, Китай.

За результатами конференції, опубліковано статтю «Crystal Structure and Hirshfeld Surfaces Analysis of Heterocyclic [9] — and [10] Circulenes» в «Journal of Physics: Conference Series (Scopus, Google Scholar)».

Завідувач кафедри хімії та наноматеріалознавства, доктор хімічних наук і професор Борис Мінаєв був також запрошений як провідний (ключовий) спікер для представлення онлайн-доповіді, присвяченої обґрунтуванню хімічних реакцій квінтетного стану азоту та передбаченню нової смуги випромінювання у спектрі молекули нітрогену.

Ознайомитися із доповіддю можна за покликанням.

ННІ природничих та аграрних наук