У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького із 28 по 30 травня проходила робота експертної комісії для акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика» галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика».

До складу комісії увійшли: Ярослав Бігун, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор, та Андрій Тевяшев, завідувач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.

Ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко провів робочу зустріч із членами експертної комісії, завідувачем і представниками кафедри прикладної математики та інформатики.

Під час роботи експертна комісія розглянула зміст освітньо-професійної програми з напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика», організаційне, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу в університеті.

У підсумку експертна комісія МОН України зробила висновок, що Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького спроможний готувати бакалаврів із напряму підготовки 6.040301 «Прикладна математика» (спеціальність 113 Прикладна математика).

 

 

Кафедра прикладної математики та інформатики