Хіміком Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Глібом Баришніковим, у співавторстві з науковцями зі Швеції та США опубліковано статтю у високорейтинговому журналі Американського хімічного товариства — Journal of the American Chemical Society (Impact Factor = 15.419).

У своїй публікації науковці зробили відкриття, що має фундаментальне значення: поліморфний фазовий перехід «монокристал — аморфна фаза — монокристал» зі збереженням форми можливий!

Багато кристалічних матеріалів утворюють поліморфи і зазнають переходів «твердий стан — твердий стан» (solid — solid transitions) у залежності від температури або тиску. Однак механізм таких перетворень залишався досі незрозумілим. Висновки про переходи такого типу зазвичай робляться шляхом порівняння кристалічних структур до і після перетворення, але отримання детальних механістичних знань сильно утруднене швидкістю цих переходів. Якщо морфологія кристалу не змінюється, то передбачається, що кристалічна структура зберігається протягом усього процесу. У роботі науковців представлено аналіз фазових переходів між поліморфами ZnCl2(1,3-діетилімідазол-2-тіону)2, які є досить повільними, щоб однозначно віднести перехід до типу монокристал — монокристал зі збереженням форми, оскільки протікає через аморфну проміжну фазу. Цей результат є фундаментальним, докорінно змінюючи загальноприйняті уявлення про механізми поліморфних фазових переходів.

Щиро вітаємо Гліба Баришнікова та його колег з успіхами на науковій ниві!

ННІ природничих та аграрних наук