На кафедрі психології глибинної корекції та реабілітації ЧНУ ім. Б. Хмельницького розпочато роботу філіалу Громадської організації «Українська Асоціація Арт-терапевтів».

Черкаську філію очолює Ірина Сергієнко, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, глибинної корекції і реабілітації, арт-терапевт та автор багатьох наукових праць.

Громадська організація «Українська Асоціація Арт-терапевтів» спрямована на:

  • сприяння розвитку терапії мистецтвом та впровадження арт-терапевтичних методів в Україні;
  • підвищення якості й рівня психологічної допомоги в Україні;
  • розвиток і поширення психологічної культури та знань в професійному співтоваристві арт-терапевтів, підвищення професійного рівня арт-терапевтів.
  • організацію і проведення освітніх та культурно-мистецьких заходів, міжнародних науково-дослідних проєктів, конференцій, симпозіумів, конгресів, літніх шкіл;
  • науково-просвітницьку діяльність, розвиток і поширення психологічної культури та знань в Україні.