Стипендійна програма «Україна в європейському діалозі» має на меті підтримати дослідження українських науковців, які закінчують або нещодавно закінчили аспірантуру/докторантуру в українському закладі вищої освіти.

Програма пропонує доступ до ресурсів Інституту гуманітарних наук у Відні молодим дослідникам, щоб надати їм можливість працювати над дослідницьким проєктом за обраною ними темою. Стипендії відкриті для всіх академічних спеціальностей в галузі гуманітарних та соціальних наук (включаючи історію). Заохочується подання наукових пропозицій, що стосуються однієї з основних галузей досліджень Інституту (перелік доступний за посиланням)

Кандидати на участь у програмі:

  • повинні бути громадянами України

  • повинні навчатися в аспірантурі/докторантурі з гуманітарних чи соціальних наук або нещодавно здобути ступінь PhD у цих сферах

  • не повинні бути старшими за 35 років

  • перевага буде надаватися кандидатам, які на поточний момент проживають в Україні.

Умови участі

Переможці конкурсного відбору будуть запрошені провести шість місяців між липнем 2021 і червнем 2022 року в Інституті гуманітарних наук, працюючи над дослідницькими проєктами. Учасники програми отримуватимуть стипендію в розмірі 1800 євро/місяць на покриття проживання, витрат на житло, проїзд, медичне страхування та будь-які непередбачені витрати, пов’язані з їх перебуванням у Відні.

Крім того, IWM надає стипендіатам офісні приміщення, включаючи доступ до Інтернету, дослідження та адміністративні приміщення, а також інші послуги безкоштовно. Стипендіати приєднаються до наукового колективу та братимуть участь у заходах Інституту.

Подання заявки

Заявки повинні подаватися за допомогою онлайн-форми заявки.

Заявки мають містити:

1. Проєктну пропозицію англійською мовою (максимум 3 сторінки з подвійним інтервалом) із викладом:

  • академічної проблеми, яку потрібно вирішити;
  • методології, що застосовується;
  • ресурси, які слід розглянути.

2. Резюме англійською мовою (максимум 2 сторінки з подвійним інтервалом).

3. Перелік публікацій.

4 Два рекомендаційні листи науковців, ознайомлених з академічною роботою заявника.

Усі матеріали для заявки слід надсилати у форматі PDF.

Кінцевий термін подання заявки: 31 січня 2021 року

Відбір

Фіналістів відбере комісія експертів. Заявники будуть повідомлені про рішення відбіркової комісії наприкінці весни 2021 року.

Детальніше про програму.

Центр зовнішніх і міжнародних зв'язків