Напередодні відзначення 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, гортаючи сторінки його історії, не можна оминути і такої теми як преса закладу освіти.

Відомо, що від часу заснування у його стінах з різною періодичністю завжди виходили рукописні або машинописні стінні газети, які висвітлювали життя колективу і окремих його підрозділів. На жаль, специфічні особливості настінної преси не передбачали збереження примірників стіннівок минулих років і тому сьогодні немає можливостей аналізувати їх зміст, тематико-жанрове спрямування, оформлення тощо.

Якісно новий період історії преси розпочався 1958 року, коли в тодішньому Черкаському державному педагогічному інституті почала виходити друкована газета «За педагогічні кадри» (таку ж невибагливу назву мали тоді інститутські газети в Умані, Полтаві та в інших містах). Започаткування газети припало на період, коли з «хрущовською відлигою» розпочався масовий вихід так званих «багатотиражних» газет. В той час ці періодичні видання були одним із найдоступніших засобів масової інформації і дієвим інструментом впливу тодішньої компартійної ідеології на свідомість громадян. Хоча під час «хрущовської відлиги» помітно знизилась войовничість політичної агітації –  вона була менш надокучливою ніж в попередні періоди.

Інститутська газета виходила тиражем 1000 примірників і позиціонувалася як «орган партбюро, дирекції, комітету ЛКСМ і профорганізації Черкаського державного педагогічного інституту ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією». Редактор – Г. Аврахов, заступник – Я. Тевлін.

На своїх шпальтах вона охоплювала широкий спектр інформації про роботу науково-педагогічного та студентського колективів навчального закладу, організації навчально-виховного процесу, дозвілля та побуту студентів. Готуючи матеріали для газети, редколегія дотримувалася чинного тоді і вже звичного для читачів ідеологічного регламенту, використовуючи заголовки-гасла на кшталт «Перетворимо в життя твої накреслення, рідна партіє!», «Хай живе ХХІ з’їзд КПРС – з’їзд будівників комунізму!» тощо. Але якщо не брати до уваги обов’язкові атрибути того часу, то насправді номери газети є цінним історичним джерелом, яке містить різнопланову інформацію про організацію навчально-виховного процесу та громадське життя інституту.

Наприклад, у номері за 27 січня 1959 року на другій сторінці вміщено підбірку дописів, які знайомили читачів з хронікою життя інституту газети:  «Кафедри – школам», «У восьмирічній школі», «Студенти на заводі», «Перші кроки», «У поході».

Інформативно насиченим видається квітневий 1959 року номер газети, який відкривався традиційною передовою статтею «Гідно зустрінемо Першотравень». У великій кореспонденції «Готуватися до державних екзаменів на заочному відділенні» йшлося про те, що у 1959 році «порядок проведення державних екзаменів де в чому відрізняється від минулих років. Якщо в попередні роки всі факультети складали державні екзамени одночасно, то в цьому році в липні державні екзамени складатимуть лише випускники мовно-літературного факультету і факультету  фізвиховання та спорту. Студенти ж фізико-математичного і природничого факультетів складатимуть їх у січні 1960 року. Автор статті М. Терновий порушував питання про виділення окремої аудиторії для самостійної роботи випускників і зосередження в ній потрібної літератури та програм.

На цій же сторінці вміщені інформації про вихід з друку першого збірника студентських наукових праць, до якого включені студентські праці з різних суспільних, філологічних та природничих наук. Газета також інформувала читачів про студентський диспут «В чому краса радянської людини?». Уся друга сторінка газети присвячувалася літературній творчості студентів.

На початку 1960-х років випуск друкованої газети в педагогічному інституті припинився, залишившись однією зі сторінок історії навчального закладу. Традиція випуску газети відродилася вже в роки незалежності, коли у 1993 році з початку нового навчального року почала виходити друкована газета «Черкаський педагогічний». Надалі вона змінювала назву у зв’язку зі зміною статусу – «Черкаський університет», «Наш національний». 

Василь Мельниченко, професор кафедри археології,
новітньої історії та спеціальних галузей історичної науки