Вступники, які 26 липня будуть рекомендовані для зарахування на місце державного бюджету, мають подати документи до обраного вишу.

Зокрема, абітурієнт має особисто не пізніше 18-ї години 31 липня подати оригінали нижчезазначені документи.

Для вступників на перший курс ОС «бакалавр» (на базі повної загальної середньої освіти):

  • Оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього (атестат)

  • Оригінал та копія сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційна картка з результатами

  • Оригінал та копія документа, яка засвідчує особу та громадянство.

  • Довідка про реєстрацію місця проживання у сільській місцевості (для осіб, які мають право на врахування сільського коефіцієнта при вступі)

  • Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

  • Оригінал та копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків)

  • 4 кольорові фотокартки 3 на 4 см.

  • Медична довідка формою 086О (для вступників, які проходитимуть конкурс випробування фізичних здібностей для вступу на спеціальність «Фізична культура і спорт»

  • Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції

  • Один конверт з маркою для відправлень в межах України

Документи вкласти у пластикову папку-скорозшивач з 2-3 файлами та у картонну папку. Усі копії засвідчуються приймальною комісією на основі оригіналів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування або переведення на місця державного замовлення вступник подає у строки, встановлені Правилами прийому.
Зарахування вступників триватиме до 12-ї години 1 серпня.

До 5 серпня подають оригінали документів ті, хто обирають навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб. Період подання документів та укладення контрактів триває до 5 серпня. 6 серпня відбудеться зарахування вступників. Детальніші роз’яснення вступники можуть отримати за телефонами приймальної комісії ЧНУ.

 

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького