У зв’язку із затвердженням Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у 2021 році набір на навчання за вказаною спеціальністю буде здійснюватися виключно на денну форму навчання, оскільки Стандартом не передбачено інших форм здобуття вищої освіти.

Приймальна комісія ЧНУ