На завершальне у цьому році засідання зібралася вчена рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Заслухавши доповіді першого проректора Василя Мойсієнка та відповідального секретаря приймальної комісії ЧНУ Олександра Сокуренка, члени ради затвердили Правила прийому до університету в 2022 році.

Шляхом таємного голосування було прийнято рішення щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам університету. Про відповідність об‘єктивним вимогам здобувачів доповіла учений секретар Наталія Андрусяк.

Про стан розвитку наукової діяльності в університеті у 2021 році та основні завдання на 2022 рік поінформував проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Сергій Корновенко.

Начальник відділу кадрів Богдан Гук доповів про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів і контрактів. Члени вченої ради обговорили та схвалили зазначені зміни й доповнення.

Було вирішено ще низку важливих питань: внесено зміни до складу редакційної колегії «Вісника Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького»; затверджено низку щорічних звітів та план науково-дослідницької роботи кафедр університету на 2022 рік, теми дисертаційних праць. Рекомендували до друку наукові та навчально-методичні праці, затвердили зміни до положень, що регулюють освітню діяльність. Прийняли рішення про започаткування нових освітніх програм у межах існуючих спеціальностей та схвалили короткострокові навчальні програми.

Ректор Олександр Черевко виконав і приємну місію. Від імені вченої ради привітав із ювілеєм заступника начальника відділу виховної роботи, народну артистку України Лідію Зайнчківську. За самовіддану працю для розвитку талантів студентської молоді ювілярка отримала нагрудний знак «Почесна відзнака ректора».

Подяки Міністерства освіти і науки України він вручив Людмилі Шитик — завідувачці, професорці кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики; Наталії Зачосовій, професорці кафедри менеджменту та економічної безпеки; Галині Кочерзі, доцентці кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики.

Нагрудний знак «Почесна відзнака ректора» отримали Валентина Калько, професорка кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики, та  заступник начальника відділу виховної роботи, народна артистка України.

Подякою університету нагороджена Любов Сухова, начальниця відділу охорони праці. Дипломи докторів філософії отримали науковці Наталія Скакун, Дар’я Тінькова, Наталія Полтавець, Ярослав Платмір, Надія Стоберська, Світлана Шило. Атестат професора отримала доктор економічних наук, директор навчально-наукового центру «Інститут післядипломної освіти та курсової підготовки» Вікторія Білик.

View the embedded image gallery online at:
https://cdu.edu.ua/news/vchena-rada.html#sigProIda6f8634dcd


Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького