Важливі питання життєдіяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького розглянуто на засіданні вченої ради.

Члени ради одноголосно рекомендували на призначення стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти завідувача кафедри хімії та наноматеріалознавства, професора Бориса Мінаєва.

Таємним голосуванням ухвалили рішення про присвоєння вчених звань доцента науковцям університету.

Про затвердження форм документів про вищу освіту поінформував перший проректор Василь Мойсієнко. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, члени вченої ради затвердили дипломи молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, а також додаток до диплома європейського зразка та зразок академічної довідки.

Про стан фінансового забезпечення університету, ухвалення річного фінансового звіту та фінансового плану на 2021 рік доповіла головний бухгалтер Тетяна Платошкіна.

Вона відзначила, що впродовж останніх років зберігається тенденція до збільшення бюджету університету. Проте, за її словами, бюджет розвитку в державному фінансуванні ЧНУ складає менше відсотка. А левова частка коштів спрямовується на захищені статті — заробітна плата, стипендія, різноманітні соціальні виплати студентам, комунальні послуги тощо.

При цьому відбувається перерозподіл контингенту студентів — кількість тих, хто навчається на контрактній формі навчання, зростає.

Тетяна Леонідівна відповіла на питання членів вченої ради стосовно фінансування на майбутній рік.

— Ситуація в нас непогана, ми розвиваємося і бачимо перспективу, — підсумував ректор університету Олександр Черевко. — Однак наш університет перебуває на самозабезпеченні. Більше того, наш успіх залежить від роботи кожного з вас, від науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр. Тому закликаю усіх спільно працювати для вирішення тих завдань, які перед нами ставить життя.

Рішенням вченої ради було приведено у відповідність до чинного законодавства низку локальних документів: Типового положення про навчально-науковий інститут/факультет університету, Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії університеті, Положення про закордонне стажування наукових і науково-педагогічних працівників університету

Члени вченої ради затвердили тематичний план наукових досліджень та розробок, які виконує університет в 2021 році, теми дисертаційних праць, освітню програму, рекомендували до друку наукові та навчально-методичні праці. Внесли зміни до складу редакційної колегії Вісника Черкаського університету, затвердили правила відбору громадян України на кафедру військової підготовки університету у 2021 році.

 

 

Пресслужба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького