Кафедра історії України ЧНУ, в межах профорієнтаційної та науково-просвітницької роботи, проводить наукові семінари, залучаючи відомих дослідників до обговорення актуальних проблем історичної науки.

Останній такий захід був присвячений Дню етнографа України. У ньому взяли участь історики та етнологи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Я. С. Калакура), Львівського національного університету ім. Івана Франка (М. С. Глушко), Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка (І. І. Ярмошник), Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (В. М. Ткаченко) та професори Черкаського університету (В. В. Масненко, Ю. П. Присяжнюк та В. Ф. Боєчко).

У вступному слові завідувач кафедри історії України Віталій Масненко наголосив на актуальності обговорення проблематики саме на базі кафедри історії України, яка є випусковою для магістрів спеціалізації «Етнологія».

У ході обговорення професор Михайло Глушко зазначив, що на сьогодні, у всеукраїнському масштабі, є проблема браку кадрів професійних етнологів, зокрема в заповідниках та музеях етнологічного профілю. Відповідно, необхідно відновити спеціалізацію «Етнологія» в межах освітніх програм для бакалаврів і магістрів. Водночас етнологічна тематика викликає зацікавленість у студентів «неісторичних» факультетів.

У виступі професора Ярослава Калакури зосереджено увагу на актуальності вивчення на професійному рівні української етнології та історичної дидактики, а також звернуто увагу на проблемі скорочення спеціальностей, на яких готують фахових етнологів. Він також поділився досвідом створення першої в Україні кафедри етнології в КНУ та ліцензуванням відповідної спеціальності на сучасному етапі. Відомий історіограф також зауважив значення історичного та етнологічного знання у формуванні національної ідентичності українських громадян.

До обговорення долучилися професор Іван Ярмошник, який окреслив особливості підготовки істориків та етнологів на Житомирщині. Старший науковий співробітник, доктор історичних наук Віктор Ткаченко нагадав про зростання інтересу до етнології на початку 1990-х рр. і потребу державної підтримки народознавчих досліджень на сучасному етапі.

Професори Юрій Присяжнюк та Владислав Боєчко поділилися досвідом етнологічних і селянознавчих досліджень та викладання етнології в Черкаському національному університеті. Також було акцентовано на перспективах працевлаштування випускників за спеціальністю «Етнологія».

Підбиваючи підсумки обговорення, Віталій Масненко висловив думку, що етнологія як наука та навчальна дисципліна є надзвичайно актуальною і важливою, а підготовка фахових кадрів має бути однією з пріоритетних в історичній освіті.

Переглянути відео за покликаннями: відео №1, відео №2.

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії