Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького зібрав істориків-аграрників.

Селянознавчі студії в університеті проводяться вже протягом 20 років. Наслідком роботи науковців, було створення науково-дослідного Інституту селянства, який вже 20 років діє на базі ННІ міжнародних відносин, історії та філософії. Це спільна наукова інституція Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Інституту історії України Національної академії наук, заснована для всебічної інтенсифікації досліджень у галузі аграрної історії України.

При Інституті селянства з 2000-го року офіційно зареєстрована громадська наукова організація всеукраїнського рівня «Товариство істориків-аграрників». До її складу входять (станом на 01.01.2020) 128 провідних науковців України в галузі аграрної історії.

Широко у світі відомий друкований орган Інституту селянства — науковий часопис «Український селянин». Усі його випуски представлено в бібліотеці Гарвардського університету (США) та Баварської книжкової палати (ФРН).

Науковці інституту беруть активну участь у державних та міжнародних дослідницьких проєктах. Це, зокрема, «Історичні форми ментальності, соціально-економічні та громадсько-політичні форми самоорганізації українського селянства» під керівництвом професора Анатолія Морозова та «Українська революція (1917-1921 рр.): селянський фактор» під керівництвом професора Сергія Корновенка.

Інститут селянства виступив експертом із добору та коментування архівних матеріалів (які стосувалися України) при укладанні багатотомних серій документів з історії селянства, виконаних спільно з Бостонським коледжем (США), університетом Торонто (Канада), університетом Мельбурна (Австралія), Бірмінгемським університетом (Великобританія), Сеульським державним університетом (Корея).

ЧНУ не одноразово ставав місцем проведення Всеукраїнських симпозіумів із проблем аграрної історії, до роботи в яких долучалися провідні історики-аграрники як України, так і зарубіжжя. Усього з 2000 року, тобто часу заснування Інституту селянства, їх відбулося вже 11. За роки існування Інституту селянства його співробітниками видано біля сотні ґрунтовних монографій і сотні наукових статей, присвячених різним аспектам життя селянства.

— Коли говорити про Черкащину, перше, що спадає на думку — це славні хліборобські традиції. Україна вважається одним із найдавніших регіонів хліборобської культури, витоки якої сягають ще далеких трипільських часів, — розповідає директор Інституту селянства, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЧНУ Анатолій Морозов.

Національна держава відіграє вирішальну роль у житті кожного народу. Без держави немає нації. Основою українського соціуму протягом віків були та і нині залишаються селяни-хлібороби. Без перебільшення можна стверджувати, що історія України — це вирішальною мірою історія українського селянства. Саме зважаючи на це, в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького приділяють виняткову увагу всебічному дослідженню цілого комплексу економічних, духовних, соціальних, культурних аспектів життя українського селянства.

Яскравим підтвердженням цієї тези є наукове дослідження Наталії Ковальової, представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Непересічна подія зібрала в ЧНУ науковців з провідних університетів України. Тема дослідження — «Селянська революція в Наддніпрянській Україні (1902-1922 рр)». Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Сергій Корновенко (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Офіційні опоненти: доктори історичних наук, професори Надія Темірова (Донецький національний університет імені Василя Стуса), Олександр Тригуб (Чорноморський національний університет імені Петра Могили), Олександр Федьков (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Дискусія, розпочата під час захисту, переросла в науковий семінар після його завершення. До виступів долучилися знані науковці-аграрники України. Зазначалося, що звернення до проблем історії українського села набуває особливої актуальності й з огляду на те, що аграрна галузь України і її безпосередній творець — українське селянство — завжди відігравало виняткову роль не тільки в примножені господарсько-культурних надбань українського народу, а й було важливим чинником його історичного поступу на шляху до політичної незалежності.

На часі — підготовка до наступних симпозіумів та розгляд питання про вступ Товариства істориків-аграрників на правах колективного членства до «Європейської асоціації істориків-аграрників».

 

ННІ міжнародних відносин, історії та філософії