Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №530 затверджено рішення Атестаційної колегії МОН про утворення в ЧНУ 4 спеціалізованих вчених рад із присудження наукового ступеня доктора наук із 8 спеціальностей:

— спеціалізована вчена рада Д 73.053.01 зі спеціальностей: 07.00.01 «Історія України», 07.00.02 «Всесвітня історія», 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» (голова ради: проф. Сергій Корновенко);

— спеціалізована вчена рада Д 73.053.02 зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика), 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (голова ради: проф. Тимофій Десятов);

— спеціалізована вчена рада Д 73.053.04 зі спеціальності 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» (голова ради: проф. Валентина Шпак);

— спеціалізована вчена рада Д 73.053.07 зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» (голова ради: проф. Ганна Мартинова).

«Це показник професійності наших науковців. Бажаю спеціалізованим вченим радам плідної роботи та запрошую здобувачів до захисту в радах Черкаського національного університету, — зазначив ректор Олександр Черевко. — Ми не зупиняємося на досягнутому, і до Міністерства освіти і науки направлені документи на утворення ще декількох спецрад».

Відділ аспірантури