Важливим складником наукової роботи в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького є науково-дослідна робота студентів. Вона здійснюється відповідно до указів президента України та нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо роботи з обдарованою молоддю.

Вона спрямована на розвиток творчих здібностей студентів і має два складники: науково-дослідна робота, що включена до навчальних планів, і науково-дослідна робота за межами навчальних планів. У межах навчальних планів студенти пишуть реферати, курсові, кваліфікаційні, дипломні та магістерські роботи. Науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним планом, стосується студентських наукових гуртків і проблемних груп, участі в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, написанні наукових статей і доповідей на конференціях різного рівня.

В університеті діє близько 130 наукових студентських об’єднань: наукові гуртки, проблемні групи, студентські наукові товариства, клуби за інтересами, творчі майстерні, студентські наукові об’єднання тощо. Усі вони продовжували проводити дистанційні засідання протягом карантину.

Активно діє Рада молодих учених. Головною метою її діяльності є всебічне сприяння науковій діяльності молодих учених: викладачів, аспірантів і студентів.

Доброю традицією є проведення Радою молодих учених щорічної Всеукраїнської конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених» («Родзинка»).

 

«РОДЗИНКА – 2020»
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
XXIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених

Цьогоріч проведення ХХІІ Всеукраїнської конференції молодих учених «Родзинка – 2020» (під керівництвом професорки Наталії Зачосової) відбулося в дистанційному режимі 23–24 квітня. До збірника матеріалів увійшло 407 тез за 5 науковими напрямами: «Психолого-педагогічні науки», «Природничо-математичні та комп’ютерні науки», «Філологічні науки. Соціальні комунікації», «Історія. Філософія», «Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Економіка, підприємництво, туризм, менеджмент».

До конференції долучилися молоді вчені з Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь), Азербайджанського університету туризму і менеджменту (м. Баку, Азербайджан), Педагогічного університету імені Комісії народної освіти (м. Краків, Польща). Із-поміж учасників із України, окрім представників Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького — студенти, аспіранти та молоді вчені з 21 закладу вищої освіти України.

Традиційно до Дня науки в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Радою молодих учених проводиться щорічний, у цьому році VІ Міжнародний круглий стіл «Наука та інноватика: вітчизняний і зарубіжний досвід». У 2020 році цей день припав на 13 травня.

Вже третій рік поспіль університет є базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність». 9 квітня 2020 року було підбито підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність». Рейтинговими були визнані 13 студентських робіт. Здобутком в 2020 році стало призначення університету Міністерством освіти і науки базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з історії.

Протягом карантину студенти університету в дистанційній формі вибороли призові місця в ІІ етапі Всеукраїнському конкурсі студентських робіт: магістрантка ННІ природничих та аграрних наук Анастасія Тищенко — диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Екологія» (науковий керівник — доц. Оксана Спрягайло); студентка ННІ інформаційних та освітніх технологій Вікторія Пасічна — диплом І ступеня зі спеціальності «Фізика й астрономія» (науковий керівник — проф. Андрій Гусак); студент ННІ інформаційних та освітніх технологій Ярослав Гур’єв — дипломи І ступеня зі спеціальності «Математика та статистика. Прикладна математика (механіка)» (науковий керівник — проф. Андрій Гусак), студентка ННІ економіки і права Інна Антоненко — диплом І ступеня зі спеціальності «Інтелектуальна власність» (науковий керівник —
доц. Віктор Іващенко), студентка ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Марія Пилявська — диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник — доц. Олена Лугіна).

Під час карантину викладачі ЧНУ ім. Б. Хмельницького посилили спільну працю над підготовкою студентських публікацій. Зокрема, це викладачі ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я: доц. Людмила Кудій, викл. Тетяна Король, доц. Вікторія Супрунович, доц. Віталій Пустовалов; ННІ іноземних мов: доц. Лариса Корновенко, ст. викл. Наталія Іванова, проф. Олександр Киченко, доц. Людмила Кулєшова, доц. Марина Василенко, доц. Інга Богданова, ст. викл. Світлана Стройкова, доц. Оксана П’єцух, доц. Світлана Сторчеус, ст. викл. Віталіна Рейдало, доц. Ірина Литвин, викл. Юлія Опанасенко; психологічного факультету: доц. Тетяна Горобець; ННІ української філології та соціальних комунікацій: доц. Людмила Лонська, проф. Ганна Мартинова, проф. Людмила Шитик, доц. Вікторія Руденко, доц. Тетяна Бондаренко, доц. Олена Цапок, доц. Наталія Ковтун, ст. викл. Світлана Коваль, доц. Ольга Федоренко, доц. Олена Надточій; ННІ міжнародних відносин, історії та філософії: ст. викл. Олена Абразумова, доц. Марина Захарченко, доц. Лариса Лисиця, доц. Оксана Мазур, проф. Василь Мельниченко, доц. Олена Сухушина, доц. Світлана Гальченко, доц. Ігор Звірковський, доц. Анжела Іржавська, доц. Вікторія Кірєєва, доц. Олександр Овчаренко, доц. Тетяна Терещенко, ст. викл. Андрій Касян, доц. Павло Кретов; ННІ економіки і права: проф. Любов Кібальник, доц. Юрій Кононенко; ННІ природничих та аграрних наук: ст. викл. Олександр Ілюха, доц. Максим Гаврилюк, проф. Володимир Білоножко, доц. Олена Лут, доц. Валентина Литвин, проф. Борис Мінаєв, доц. Світлана Соколенко, доц. Вадим Соколенко; ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва: проф. Кіра Гнезділова, проф. Інна Ніколаєску, викл. Юлія Соловей, викл. Олена Лугіна, ст. викл. Олеся Ляховець, викл. Наталія Скакун, доц. Тетяна Касьян, доц. Лілія Полудень, ст. викл. Федір Гонца, викл. Наталія Середа.

Доцент ННІ природничих та аграрних наук Валентина Литвин отримала патент на корисну модель «Спосіб одержання наночастинок золота на основі алізарину». Корисна модель належить до області нанотехнологій. Отримані за розробленою методикою наночастинки золота, завдяки унікальним фізико-хімічним, оптичним та терапевтичним властивостям, можуть бути використані в сонячній енергетиці, каталізі, для створення хімічних сенсорів та в медицині, для діагностики та лікування онкологічних захворювань. Зазначимо, що для Валентини Анатоліївни це вже 14-й патент на корисну модель.

Голова Ради молодих учених професорка Наталія Зачосова зазначає: «Наукова діяльність молодих учених ЧНУ в умовах карантину є інтенсивною. Участь у вебінарах, онлайн-марафонах, тренінгах, конференціях, засідання яких проводились на найбільш відомих і популярних нині інтернет-платформах, публікації у фахових виданнях і збірниках матеріалів круглих столів всеукраїнського та міжнародного рівня — всі ці наукові активності з ситуативних подій перетворились для молодих дослідників із ЧНУ на цікаві та корисні щоденні івенти. У період карантину активно велася робота над науковими проєктами, сформувались нові корисні мережі міждисциплінарних і міжнародних контактів з ученими, які так само мусили опановувати світ «мережевої науки» в інших ЗВО України та зарубіжних країн. Упевнена, що отриманий досвід, набутий в умовах карантину, стане корисний у майбутній професійній діяльності».

 

 

Відділ аспаірантури