Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, історії та філософії за підтримки завідувача кафедри історії України професора Віталія Масненка цього року продовжив співпрацю викладачів та студентів із Черкаським обласним краєзнавчим музеєм, зокрема із науково-дослідним відділом етнології, який очолює Вікторія Наумчук, розпочату ще влітку 2019 року в межах проходження музейної практики.

Музейна практика займає помітне місце в системі підготовки фахівців історичного профілю у Черкаському національному університеті, де студенти вивчають основи музеєзнавства. Практикою студентів традиційно керують професор Лариса Синявська, доценти Юрій Михайлюк та Андрій Темченко. Під час проходження практики студенти третього курсу ознайомлювалися зі специфікою роботи музею, експозиційних залів. Згідно з темами і комплектами систематизували предмети за групами збереження, проаналізували експонати відповідно до періодизації й робили їх опис.

Але найважливіша і найвагоміша робота, яка триває вже декілька років, це текстове розшифрування аудіозаписів польових досліджень, які здійснювалися протягом 1970–2000 рр. співробітниками відділу етнології. Це унікальні матеріали, оскільки на нинішній час практично не залишилося «живих носіїв» традиційної культури початку ХХ ст.. А збережені записи містять цінну інформацію про щоденне життя українців, про традиційну звичаєвість і обрядовість. Лише через двадцять років вдалося технологічно реанімувати архів аудіозаписів, який становить понад 180 касет, та залучити до важливої наукової праці студентів. При відтворенні текстів студенти-практиканти намагалися ретельно зберегти автентичність говірки кожного регіону Черкащини. Наразі до опрацювання записів також долучилися магістри-етнологи, які здобувають фахові компетентності на місці майбутньої професії. У зв’язку з цим важливо згадати, що випускники магістратури попередніх років спеціальності «етнологія»: Марина Салюк, Лесь Меланіч, Антон Дементьєв вже успішно працюють у відділі етнології Черкаського обласного краєзнавчого музею.

На завершення наукового проєкту планується здійснити унікальне видання, яке дасть можливість відтворити етнічне обличчя регіону, простежити трансформацію традиційної культури мешканців Черкащини. Варто зазначити, що майбутню працю буде доповнено аудіозаписами фольклору, який характерний для нашого краю.

Сподіваємося, що це дослідження буде органічним продовженням праці Агатангела Кримського «Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного. Відтворення з авторського макету 1930 р.», яка побачила світ у 2009 році за сприяння і підтримки голови обласної державної адміністрації, а наразі ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександра Черевка.

 

 

 

Лариса Синявська, доктор історичних наук, професор кафедри історії України